Zapraszamy osoby po przebytej chorobie COVID-19 na rehabilitację leczniczą

Powiększ obrazIkona informacyjna

Zapraszamy do udziału w programie pilotażowym w zakresie rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19 realizowanym przez jedyny ośrodek w kraju – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

 

Realizacja programu pilotażowego wynika z pilnej potrzeby rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w celu pełnego powrotu do zdrowia pacjentów po przebyciu COVID-19. Pilotaż ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej    i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Program będzie finansowany w ramach środków przewidzianych w planie finansowym NFZ.

Z pilotażu będą mogły skorzystać osoby, które przebyły COVID-19 i uzyskały skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego /każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz POZ/. Czas trwania rehabilitacji leczniczej wyniesie maksymalnie 21 dni.  Ministerstwo Zdrowia zakłada, że program pilotażowy rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19 potrwa dwa lata.  Warunki realizacji świadczeń, w tym dotyczące personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadają wymaganiom określonym w załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020r. Pilotaż będzie realizowany w ramach istniejącego Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej.

Rehabilitacja będzie opierała się na wykorzystywanych obecnie modelach fizjoterapii oddechowej. Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych modeli zostanie przeprowadzona po testach wysiłkowych na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej albo też podczas 6-minutowego marszu. Procedura będzie uwzględniała również duszność ocenianą według zmodyfikowanej skali Borga.

Przeciwwskazania do rehabilitacji pulmonologicznej:

 1. brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
 2. zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwe wykonywanie poleceń;
 3. ciężkie nadciśnienie płucne;
 4. ostra postać serca płucnego;
 5. niestabilna choroba niedokrwienna serca;
 6. zastoinowa niewydolność krążenia;
 7. choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;
 8. choroby nowotworowe w stadium przerzutów;
 9. stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;
 10. stan po świeżo przebytym udarze mózgu;
 11. stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy);
 12. uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces rehabilitacji.

Rozpoczęcie pilotażu z dn. 01.09.2020 r.  Od dzisiaj możliwa rejestracja pacjentów.

Kontakt do rejestracji: 77 40 80 169,    77 40 80 168

PACJENT   ZGŁASZAJĄCY  SIĘ  DO  PRZYJĘCIA   NA  REHABILITACJĘ  LECZNICZĄ PO PRZEBYTEJ CHOROBIE COVID-19  POWINIEN POSIADAĆ:

 1. Skierowanie do Szpitala :  Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej –  rehabilitacja lecznicza po przebytej chorobie COVID – 19,
 2. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
 3. Dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem, potwierdzającą przebycie COVID – 19,
 4. Przyjmowane leki  (w oryginalnych opakowaniach),
 5. Ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, obuwie sportowe.

Przybycie do szpitala lub rezygnację z przyjazdu prosimy zgłaszać 3 dni wcześniej pod nr tel. 77 40 80 168,   77 40 80 169

Przyjazd pacjenta do Szpitala powinien nastąpić w wyznaczonym terminie (dzień, godzina).

Informacje dodatkowe:
– do dyspozycji pacjentów oferujemy 2 – osobowe  pokoje wyposażone w węzeł sanitarny (prysznic, WC), system przywoławczy, instalację tlenową.
– na terenie szpitala funkcjonuje: bezprzewodowy darmowy dostęp do Internetu,  sklepik, kaplica oraz depozyt rzeczy wartościowych.
– korzystanie z parkingu na terenie szpitala jest odpłatne.

Informacja do pobrania.