Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Ilość  łóżek na oddziale: 80.

            Lekarz Kierujący Oddziałem:

            – tel. 77 40 80 104

            Pielęgniarka Oddziałowa: 

            – tel. 77 40 80 132

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 171