Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej

Rehabilitacji kardiologicznej w ramach tutejszego oddziału poddawani są pacjenci po zabiegach przezskórnej plastyki naczyń wieńcowych w przebiegu ostrych zespołów wieńcowych, operacjach kardiochirurgicznych zastawkowych i wieńcowych, pacjenci z przewlekłą niewydolnością serca w klasie I-III NYHA, zwłaszcza osoby starsze lub chorzy z dużym ryzykiem progresji choroby niedokrwiennej serca oraz chorzy, którzy z przyczyn logistycznych nie są w stanie uczestniczyć w programach rehabilitacyjnych prowadzonych w systemie ambulatoryjnym.
Nadrzędnym celem naszego działania jest poprawa jakości życia oraz podwyższenie wydolności fizycznej poprzez udział w treningu fizycznym grupowym a w szczególnych sytuacjach indywidualnym.
Pozostałe elementy prowadzonych działań wpisujących się w całokształt prewencji wtórnej to poradnictwo dotyczące odżywiania i kontroli masy ciała, wyrównanie zaburzeń lipidowych, kontrola ciśnienia tętniczego, zaprzestanie palenia tytoniu oraz opieka psychologiczna nad pacjentem.

Lekarz Kierujący Oddziałem: tel. 77 40 80 104
z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: tel. 77 40 80 102
Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 77 40 80 132
Dyżurka pielęgniarek: tel. 77 40 80 171