Pracownia RTG

W Pracowni wykonywane są w szerokim zakresie badania klatki piersiowej, kości i stawów. Badania rentgenowskie wykonywane są na podstawie skierowania Pacjentom z oddziałów Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach oraz Pacjentom przychodni i gabinetów lekarskich. Istnieje możliwość wykonania na podstawie skierowania badań odpłatnych z przychodni lub gabinetów nie posiadających podpisanej umowy z NFZ, zgodnie z aktualnym cennikiem. Bez skierowania może być wykonane jedynie zdjęcie w przypadku zagrożenia życia pacjenta.

Lokalizacja: Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG) znajduje się na poziomie -1 segmentu A budynku głównego szpitala.

Sprzęt: Badania wykonywane są wysokiej klasy aparatem rentgenowskim BUCKY DIAGNOST PHILIPS
z obrazowaniem cyfrowym.

Wymagania podstawowe:

Każda procedura wykonana podlega rejestracji w systemie komputerowym. Procedury wykonywane są na bieżąco, zgodnie z kolejnością zgłaszania się pacjentów. Kolejność przyjęcia pacjenta może uleć zmianie, ze względu na rodzaj skierowania (tzw.CITO) lub ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Umawianie na badania:

Badania pacjentów szpitalnych i ambulatoryjnych wykonywane są w kolejności zgłaszanie się pacjentów. W przypadku procedur wymagających przygotowania wyznaczany jest termin wykonania badania, a pacjent otrzymuje instrukcję przygotowania się do badania. W przypadku wątpliwości, co do badania lub rozpoznania skierowanie jest konsultowane z lekarzem kierującym.

Przygotowanie: W większości przypadków badanie nie wymaga przygotowania.

Przebieg badania: Badanie jest bezbolesne. Zakres badania zależy od wskazań zawartych w skierowaniu. Część badaną należy odsłonić.

Czas trwania: Od kilku do kilkunastu minut.

Wynik badania: Płyta CD (standard DICOM), klisza rentgenowska – wszystkie badania są archiwizowane elektronicznie.

Przeciwwskazania i środki ostrożności: Ciąża, ostrożnie u dzieci.

Skutki uboczne: Brak, z uwagi na pochłanianie niewielkich dawek promieniowania rentgenowskiego.

Termin: W większości przypadków badania wykonywane są w dniu zgłoszenia (w przypadku badań kręgosłupa lędźwiowego, jamy brzusznej, gdzie konieczne jest przygotowanie pacjenta do badania, ustalane są terminy), a wyniki wydawane są przez technika pracowni.

Telefon:

77 40 80 123 (centrala)

77 40 80 179

Informacja o wpływie promieniowania na środowisko.pdf (50KB)