Diagnostyka

Szpital dysponuje pracowniami:

  • bronchofireroskopii;
  • spirometrii
  • RTG
  • USG
  • holtera i prób wydolnościowych