Dzięki dotacji unijnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach ma nowy aparat USG.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II zakupił aparat USG
w ramach realizowanego projekt pn. “Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach”.

Projekt ten realizowany jest w obszarze działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Aparat USG kosztował 190 000,00 zł, 85% tej kwoty pokryła dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15%  to dotacja z budżetu państwa.

Celem projektu jest m. in. poprawa standardów jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie infrastruktury sprzętowej w Szpitalu.

Aparat USG jest wykorzystywany w Pracowni ultrasonograficznej, służy  pacjentom w zakresie lecznictwa szpitalnego jak i ambulatoryjnego.
Z diagnostyki korzystają również  pacjenci Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy z gabinetem zabiegowym. Konstrukcja, sprawność i łatwość obsługi aparatu USG pozwala szybko uzyskać potrzebne obrazy diagnostyczne i zapewnia sprawną opiekę pacjentom każdego dnia.

Zakup nowego aparatu USG jest kolejnym etapem wielkiej modernizacji szpitala.  Aktualnie prowadzone są w Szpitalu prace przygotowawcze do kompleksowej przebudowy Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy stanowiącej również zakres rzeczowy  realizowanego projektu unijnego.