Pracownia Bronchofiberoskopii

banner_broncho

Pracownia wyposażona jest w: bronchofiberoskopy, bronchofiberoultrasonograf.
Bronchoskopia to wprowadzenie przez jamę ustną, gardło, krtań i tchawicę do oskrzeli fiberoskopu celem wziernikowania, odsysania lub pobrania poprzez wycięcie drobnego fragmentu zmienionej chorobowo śluzówki. Badanie wykonywane jest w znieczuleniu miejscowym Lignokainą, po wcześniejszym wykonaniu badań oceniających ogólny stan chorego, wydolność układu oddechowego, układu krążenia i wykluczeniu zaburzeń krzepnięcia krwi.
Badanie bronchofiberoskopowe wykonuje się na zlecenie lekarza w określonych wskazaniach:

  • klinicznych (np. krwioplucie, nawracające zapalenia dróg oddechowych, uporczywy kaszel o niewyjaśnionej przyczynie);
  • radiologicznych (np. zmiany naciekowe na płucach, podejrzenie choroby nowotworowej, utrzymujące się na zdjęciach RTG zmiany pomimo leczenia);
  • diagnostycznych (np. konieczność pobrania wydzieliny oskrzelowej na badania bakteriologiczne w tym również na obecność prątków gruźlicy, badania cytologiczne, pobrania wycinków błony śluzowej oskrzeli celem ustalenia rozpoznań schorzeń pulmonologiczno – onkologicznych);
  • leczniczych (np. podawanie leków dooskrzelowo, płukanie oskrzeli z zalegającej wydzieliny, usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych).