Szpital kupił nowy zestaw pletyzmograficzny do Pracowni Badań Czynnościowych Układu Oddechowego

            Zakup zestawu pletyzmograficznego został zrealizowany w obszarze działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Koszt to 252 300,00 zł, z czego 85 procent to dotacja unijna z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 15%  to dotacja z budżetu państwa.

            Inwestycje w opiekę medyczną to ważny obszar Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Fundusze unijne wspierają zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, ale też modernizację szpitali.

            W tym roku Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego została wyremontowana ze środków własnych Szpitala i w ramach realizowanego przez Szpital projektu unijnego wyposażona w nowoczesny zestaw pletyzmograficzny VyntusBODY. Nowy pletyzmograf zastąpił wyeksploatowany po ponad 11 latach używania dotychczasowy sprzęt. Można powiedzieć, że pracujemy teraz na najlepszym sprzęcie jaki dostępny jest w tej chwili na rynku. Dzięki temu badanie jest bardziej precyzyjne, umożliwia szeroką diagnostykę i monitorowanie funkcji układu oddechowego w zakresie:

  1. chorób obturacyjnych (astma, POCHP);
  2. chorób z zaburzeniami restrykcyjnymi (włóknienie, sarkoidoza, AZPP, itp.);
  3. oceny przedoperacyjnej układu oddechowego;
  4. oceny wydolności układu oddechowego do celów leczniczych i orzeczniczych.

W pracowni wykonuje się następujące badania:

  1. Spirometrię z próbą rozkurczową;
  2. Test nadreaktywności oskrzeli (próba prowokacyjna z histaminą);
  3. Pletyzmografię całego ciała (bodypletyzmografia);
  4. Pojemność dyfuzyjną płuc.

            Celem projektu jest m. in. poprawa standardów jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych poprzez unowocześnienie infrastruktury sprzętowej w Szpitalu.

            Skorzystają na tym pacjenci Szpitala i pacjenci Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy z gabinetem zabiegowym.

            Pracownicy szpitala mają nadzieję, że będzie długo i bezawaryjnie służył ich pacjentom.

            Szpital zainwestuje też w 2018r. fundusze unijne w kwocie 8 ml w ramach realizowanego projektu w przebudowę  Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

 

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego przez modernizacją – rok 2014. 

 

Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego po modernizacji – rok 2018.