Dyrekcja

Dyrekcja
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II

 

Dyrektor
mgr Mariusz Grochowski
Tel. 77 40 80 155

—————————————————————————–

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med Krystyna Rasławska
Tel. 77 40 80 155

—————————————————————————–

Naczelna Pielęgniarka

mgr Henryka Homętowska
Tel. 77 40 80 333

—————————————————————————–

Sekretariat
Tel. 77 40 80 155
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl