Dyrekcja

Dyrekcja
SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach
im. św. Jana Pawła II

 

p.o. Dyrektor
dr n. med. Krystyna Rasławska
Tel. 77 40 80 155

—————————————————————————–

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

dr n. med. Krystyna Rasławska
Tel. 77 40 80 155

—————————————————————————–

Naczelna Pielęgniarka

dr n. o zdr.  Henryka Homętowska, MBA
Tel. 77 40 80 333

—————————————————————————–

Sekretariat
Tel. 77 40 80 155
e-mail: dyrekcja@szpitalmsw-glucholazy.pl