Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem  schorzeń dolnych dróg oddechowych  ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej występujących i stwarzających poważny problem zdrowotny naszego społeczeństwa tj. rak płuca (diagnostyka i chemioterapia), gruźlica i mykobakteriozy płucne, astma oskrzelowa, POChP, choroby śródmiąższowe, obturacyjny bezdech senny. Oddział korzysta  z pracowni diagnostycznych Szpitala: endoskopowej, badań czynnościowych układu oddechowego, radiologii. Wszystkie pracownie wyposażone są w nowoczesny sprzęt diagnostyczny.  Oddział współpracuje z Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy we Wrocławiu w zakresie diagnostyki inwazyjnej i leczenia torakochirurgicznego. Raz  w miesiącu dla pacjentów szpitalnych odbywają się w Oddziale konsultacje torakochirurgiczne i kwalifikacje chorych  do ewentualnego leczenia operacyjnego.

Pododdział Chorób Płuc i Gruźlicy:

Lekarz Kierujący Pododdziałem: tel. 77 40 80 404
z-ca Lekarza Kierującego Pododdziałem: tel. 77 40 80 454
Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 77 40 80 453
Dyżurka pielęgniarek: tel. 77 40 80 290

                        

Pododdział Chorób Płuc:         

Lekarz Kierujący Pododdziałem: tel. 77 40 80 427
z-ca Lekarza Kierującego Pododdziałem: tel. 77 40 80 402
Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 77 40 80 432
Dyżurka pielęgniarek: tel. 77 40 80 400