Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy

Pododdział Chorób Płuc i Gruźlicy:

            Lekarz kierujący Oddziałem: 
          
            – tel. 77 40 80 453

            Pielęgniarka Oddziałowa:
          
              tel. 77 40 80 451

            Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 289

 

Pododdział Chorób Płuc:

            Lekarz Kierujący:

            – tel. 77 40 80 429

            Pielęgniarka Oddziałowa:

            – tel. 77 40 80 432

           Dyżurka pielęgniarek:

            – tel. 77 40 80 175