Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego realizuje procedury w ramach rehabilitacji stacjonarnej: pulmonologicznej, kardiologicznej, narządu ruchu.
Na sali ćwiczeń grupowych prowadzone są zespołowe ćwiczenia oddechowe, wydolnościowe oraz ogólnie usprawniające.
Na sali ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest kinezyterapia w dysfunkcjach narządu ruchu oraz drenaż ułożeniowy.
W pracowni usprawniania dzieci prowadzone są ćwiczenia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego narządu ruchu.
Fizykoterapia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii a także do leczenia zmiennym polem magnetycznym, polem wielkiej częstotliwość, ultradźwiękami.
W inhalatorium wykonywane są inhalacje z leków rozszerzających oskrzela, rozrzedzających i wykrztuśnych.
W pracowni treningów rowerowych prowadzone są zajęcia na cykloergometrach (trening ciągły i interwałowy) z wykorzystaniem systemu Peleton, zapewniającego monitorowanie parametrów wydolnościowych.
Dział Usprawniania Leczniczego realizuje także zabiegi w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w zakresie dysfunkcji narządów ruchu.

Dział Usprawniania Leczniczego 

dul.rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl

tel. 77 40 80 163

 

 

      •