Dział Usprawniania Leczniczego

Dział Usprawniania Leczniczego realizuje procedury w ramach rehabilitacji stacjonarnej: pulmonologicznej, kardiologicznej, narządu ruchu.
Na sali ćwiczeń grupowych prowadzone są zespołowe ćwiczenia oddechowe, wydolnościowe oraz ogólnie usprawniające.
Na sali ćwiczeń indywidualnych prowadzona jest kinezyterapia w dysfunkcjach narządu ruchu oraz drenaż ułożeniowy.
W pracowni usprawniania dzieci prowadzone są ćwiczenia dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego narządu ruchu.
Fizykoterapia wyposażona jest w najnowocześniejszy sprzęt do elektroterapii, laseroterapii, światłolecznictwa, ciepłolecznictwa, krioterapii a także do leczenia zmiennym polem magnetycznym, polem wielkiej częstotliwość, ultradźwiękami.
W inhalatorium wykonywane są inhalacje z leków rozszerzających oskrzela, rozrzedzających i wykrztuśnych.
W pracowni treningów rowerowych prowadzone są zajęcia na cykloergometrach (trening ciągły i interwałowy) z wykorzystaniem systemu Peleton, zapewniającego monitorowanie parametrów wydolnościowych.
Dział Usprawniania Leczniczego realizuje także zabiegi w ramach rehabilitacji ambulatoryjnej w zakresie dysfunkcji narządów ruchu.

Dział Usprawniania Leczniczego

dul.rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl

Kierownik

Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii

tel. 77 40 80 164

Z-ca kierownika

tel. 77 40 80 264

  • Pracownia ćwiczeń  grupowych 
   • tel. 77 40 80 165
  • Pracownia ćwiczeń indywidualnych
   • tel. 77 40 80 167
  • Pracownia usprawniania  dzieci
   • tel. 77 40 80 260
  • Pracownia fizykoterapii wraz z inhalatornią
   • tel. 77 40 80 166
  • Pracownia treningów interwałowych
   • tel. 77 40 80 259
  • Pracownia masażu
   • tel. 77 40 80 167