Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych

                               Mariusz Karmelita

                               e-mail: iod@szpitalmsw-glucholazy.pl

 

Klauzule informacyjne dla pacjentów: