Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Ilość łóżek na oddziale: 72. 

           Lekarz Kierujący Oddziałem:

           – tel. 77 40 80 304

           Pielęgniarka Oddziałowa:

           – tel. 77 40 80 332

           Dyżurka pielęgniarek:

           – tel. 77 40 80 173