Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej

Zakres działania ORP obejmuje rehabilitację pulmonologiczną (oddechową)  pacjentów z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, głownie: POChP, przewlekłym zapaleniem oskrzeli, astmą oskrzelową, rozstrzeniami oskrzeli, chorobami śródmiąższowymi.  Na rehabilitację pulmonologiczną kierowani są również pacjenci po zabiegach chirurgicznych w obrębie klatki piersiowej. Rehabilitacja oddechowa stosowana jest po to by pomóc ludziom cierpiącym na schorzenia i upośledzenie funkcji układu oddechowego zachować jak największą wydolność oddechową. W ramach ORP istnieje Pododdział Rehabilitacji Leczniczej dla Świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19, który realizuje pilotażowy program rehabilitacji tej szczególnej grupy pacjentów.

 W trakcie pobytu pacjenci pozostają pod opieką wykwalifikowanej kadry medycznej – lekarskiej i pielęgniarskiej, a zabiegi i procedury rehabilitacyjne są realizowane w Dziale Usprawniania Leczniczego przez wyspecjalizowanych fizjoterapeutów.

Lekarz Kierujący Oddziałem: tel. 77 40 80 304
z-ca Lekarza Kierującego Oddziałem: tel. 77 40 80 203
Pielęgniarka Oddziałowa: tel. 77 40 80 332
Dyżurka pielęgniarek: tel. 77 40 80 173