Certyfikat ISO 9001:2015

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II spełnia wymagania normy Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015.