Pracownia Holtera i Prób Wydolnościowych

W pracowni znajdują się:

1. Bieżnia ruchowa do wykonywania prób wysiłkowych EKG celem oceny rezerwy wieńcowej,
zaburzeń układu serca, dynamiki ciśnienia tętniczego w czasie dozowanego wysiłku.
2. Ergometr rowerowy do wykonywania testów wysiłkowych EKG celem oceny rezerwy wieńcowej,
zaburzeń układu serca, dynamiki ciśnienia tętniczego, zachowanie się tętna w czasie wysiłku
i odpoczynku po zaprzestanym teście. Ergonometr rowerowy stosowany jest jest u osób z przeciwwskazaniami do wykonania testu na bieżni ruchowej.
3. Zestaw do 24 godzinnego holterowego zapisu EKG w postaci 4 rejestratorów oraz programu do analizy zapisów.
W czasie 24 godzinnego badania zapisu EKG pacjent nie może używać telefonów komórkowych, korzystać z kuchenek mikrofalowych itp.
4. System do długotrwałej rejestracji ciśnienia tętniczego krwi z automatycznego wykonywania pomiaru ciśnienia w ustalonych odstępach czasowych.
Badanie przydatne jest celem oceny wartości ciśnienia tętniczego w dzień i w nocy, co jest ważne w ustaleniu skutecznego leczenia farmakologicznego.
Pacjent zgłaszający się do pracowni celem wykonania testu wysiłkowego powinien być ubrany sportowo w dresie i bawełnianych skarpetach (bieżnia ruchoma), lub sportowe obuwie (Ergometr rowerowy)

 

Badania wykonują lekarze zatrudnieni na I i II Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

Telefon kontaktowy: 77 40 80 283

Lokalizacja
Pracownia zlokalizowana jest w bloku B Szpitala na pierwszym piętrze.

Godziny funkcjonowania
Pracownia funkcjonuje od godziny 7:00 do 14:35