Pracownia Holtera i Prób Wydolnościowych Układu Krążenia

W pracowni badań holterowskich wykonujemy 24-godzinną rejestrację zapisu ekg chorych w celu monitorowania następujących stanów:

  • zaburzeń rytmu serca, których nie dało się uchwycić podczas wykonywania standardowego zapisu EKG; możliwe jest też wykazanie związku między zaburzeniem rytmu a odczuwaniem przez pacjenta kołatania serca
  • wychwycenie przejściowych epizodów niedokrwiennych mięśnia sercowego;
  •  efektywności stosowanego leczenia farmakologicznego lub wszczepionego rozrusznika serca

Ponadto wykonujemy również 24-godzinną rejestrację ciśnienia tętniczego (ABPM) u pacjentów z chwiejnym, nieustabilizowanym ciśnieniem tętniczym oraz w innych określonych przypadkach takich jak: tzw. “zjawisko białego fartucha”, hypotonia, ocena skuteczności leczenia, rozbieżność między wartościami rejestrowanymi przez chorego i personel medyczny itp.

 

Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe wykonywane w tutejszej pracowni umożliwiają ocenę reakcji mięśnia sercowego na wysiłek fizyczny. Wykonywane są na ruchomej bieżni lub cykloergometrze rowerowym w zależności od preferencji chorego i umożliwiają:

  • ocenę skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca u chorych po operacjach kardiochirurgicznych – pomostowaniu tętnic wieńcowych (by-pass) oraz zabiegach angioplastyki wieńcowej.
  • diagnostykę i ocenę zaburzeń rytmu serca
  • ocenę wydolności fizycznej czyli tolerancji wysiłku i odpowiednią kwalifikację do grupy rehabilitacyjnej, adekwatnej do możliwości czynnościowych chorego