Informacje o zamówieniach

Postępowania w trybie uproszczonym znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki pod adresem:
szpitalmsw-glucholazy.bip.gov.pl.

Postępowania w trybie PZP znajdują się na platformie zakupowej jednostki pod adresem:

platformazakupowa.pl/pn/szpitalmsw_glucholazy

Informacje na temat aktualnych lub przeprowadzonych postępowań można uzyskać w godz. 07:30 – 15:05:
– w pok. nr 30 (parter) w siedzibie Szpitala,
– tel./fax (0 77) 40 80 159, faks (0 77) 43 93 861
przetargi@szpitalmsw-glucholazy.pl

Osoba upoważniona do kontaktów:

– mgr Marta Prościak – Specjalista ds. zamówień publicznych