Informacje dla pacjentów Oddziału Rehabilitacji Pulmunologicznej

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO PRZYJĘCIA NA ODDZIAŁ REHABILITACJI PULMONOLOGICZNEJ  POWINIEN POSIADAĆ:

1. Skierowanie do Szpitala
2. Dowód Osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość
3. Dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, ważną Legitymację ubezpieczeniową, ostatni odcinek renty lub emerytury
4. Zdjęcie RTG płuc (wykonane nie później niż 12 miesięcy przed przyjęciem)
5. Dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem
6. Dokumentację archiwalną z poprzednich hospitalizacji w SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach
7. Przyjmowane leki związane z innymi chorobami poza chorobami układu oddechowego (w oryginalnych opakowaniach),
8. Aktualne badania: OB., morfologii krwi, badanie ogólne moczu
9. Ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, obuwie sportowe.

Przybycie do szpitala lub rezygnację z przyjazdu prosimy zgłaszać 3 dni wcześniej pod nr tel.
77 4080168.

W przypadku braku wymaganych dokumentów, mogą być one dostarczone po przyjęciu pacjenta.

Przyjazd pacjenta do Szpitala powinien nastąpić w wyznaczonym dniu w godzinach przedpołudniowych.

Informacje dodatkowe:
– do dyspozycji pacjentów oferujemy pokoje wyposażone w węzeł sanitarny (prysznic, WC), system przywoławczy, instalację tlenową.
– na terenie szpitala funkcjonuje: bezprzewodowy darmowy dostęp do Internetu, biblioteka, kawiarnia ze sklepikiem, kaplica oraz depozyt rzeczy wartościowych.
– korzystanie z parkingu jest odpłatne.

Inne ważne informacje

  • Na terenie Szpitala obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
  • Wyjście na spacer na teren przyszpitalny i do przyległego parku możliwy codziennie w godz. 15:15 – 19:00. W niedzielę od godziny 14:00 i dodatkowo w godz. 10:00 – 12:00.
  • Pacjenci przebywający na Oddziałach Rehabilitacyjnych, w zależności od warunków atmosferycznych i możliwości kadrowych, mają organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
  • Pobyt refundowany w ramach umowy z NFZ (nie ma pobytów komercyjnych).
  • Nie ma możliwości wykupienia pobytu dla osoby towarzyszącej.