Pracownia Badań Czynnościowych

banner_pbcz

Pracownia funkcjonuje w godzinach:
7:00 – 11:00 – spirometria
11:00 – 13:00 – badania specjalistyczne

Telefon:
77 40 80 190

Pracownia badań czynnościowych dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym umożliwiającym szeroką diagnostykę i monitorowanie funkcji układu oddechowego w zakresie:

  • chorób obturacyjnych (astma, POCHP);
  • chorób z zaburzeniami restrykcyjnymi (włóknienie, sarkoidoza, AZPP, itp.);
  • oceny przedoperacyjnej układu oddechowego;
  • oceny wydolności układu oddechowego do celów leczniczych i orzeczniczych.

W pracowni wykonuje się następujące badania:

  1. Spirometria z próbą rozkurczową;
  2. Test nadreaktywności oskrzeli (próba prowokacyjna z histaminą);
  3. Pletyzmografia całego ciała (bodypletyzmografia);
  4. Pojemność dyfuzyjna płuc;
  5. Podatność dynamiczna i statyczna płuc.

Badania czynnościowe wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu. Istnieje możliwość wykonania większości badań odpłatnie w trybie ambulatoryjnym.

 

Pracownia Badań Czynnościowych przed modernizacją 2014r.:

 

Pracownia Badań Czynnościowych po modernizacji 2018 r.: