Pracownia Badań Czynnościowych

banner_pbcz 

Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach:
7:15 – 13:15

Telefon:
77 40 80 190

Pracownia badań czynnościowych dysponuje nowoczesnym sprzętem medycznym umożliwiającym szeroką diagnostykę i monitorowanie funkcji układu oddechowego w zakresie:

 • chorób obturacyjnych (astma, POCHP);
 • chorób z zaburzeniami restrykcyjnymi (włóknienie, sarkoidoza, AZPP, itp.);
 • oceny przedoperacyjnej układu oddechowego;
 • oceny wydolności układu oddechowego do celów leczniczych i orzeczniczych.

W pracowni wykonuje się następujące badania:

 1. Spirometria
 2. Spirometria z próbą rozkurczową;
 3. Pletyzmografia całego ciała (bodypletyzmografia);
 4. Pojemność dyfuzyjna płuc;
 5. Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu  (FeNO)
 6. Test nadreaktywności oskrzeli (próba prowokacyjna z histaminą) – tylko w ramach pobytu na Oddziale Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Badania czynnościowe wykonywane są dla pacjentów hospitalizowanych w naszym szpitalu oraz dla pacjentów Poradni Chorób Płuc.

Istnieje możliwość wykonania większości badań odpłatnie w trybie ambulatoryjnym – po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Nie jest wymagane posiadanie skierowania na badanie.

Wszystkie wymienione wyżej badania można wykonywać u osób dorosłych, ale również u dzieci  – w wieku, w którym będą w stanie zrozumieć i wykonywać polecenia, wydawane przez osobę prowadzącą. Większość badań można wykonać kolejnego dnia  – po umówieniu.

Test tlenku azotu w wydychanym powietrzu  (FeNO) – jest badaniem bezpiecznym, nie wymagającym natężonego wysiłku, nie posiada przeciwwskazań.

Do wykonania badania pojemności dyfuzyjnej płuc niezbędny jest aktualny wynik morfologii krwi.

 

Przygotowanie do badania:

Przed badaniem, w umówionym wcześniej dniu, nie należy przyjmować leków wziewnych i inhalacji oraz leków przeciwhistaminowych. Dokładnych informacji udzieli osoba rejestrująca na badanie.

Przed badaniem nie należy palić papierosów (min. 4godz.) ani pić alkoholu.
Ubranie nie może krępować ruchów klatki piersiowej i brzucha.
Przez 2 godz. przed badaniem nie należy jeść obfitych posiłków, ale nie trzeba być na czczo.
Bezpośrednio przed badaniem (min. 60min.) nie należy podejmować wysiłku fizycznego.

W dniu badania pacjent nie może wykazywać objawów infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka, wymioty itp.)

 

Przeciwwskazania do badania:

 • zawał serca lub udar mózgu przebyty w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
 • niedawna operacja okulistyczna lub przebyte odwarstwienia siatkówki, jaskra,
 • odma opłucnowa,
 • krwioplucie,
 • tętniak aorty / tętnic mózgowych
 • operacje i zabiegi chirurgiczne przebyte w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
 • niestabilna choroba układu krążenia – zaburzenia rytmu serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca,
 • niekontrolowana padaczka lub padaczka indukowana hiperwentylacją,
 • zaawansowana ciąża.

Osoba rejestrująca zawsze ustala czy nie ma przeciwwskazań do wykonania badania, informuje jak należy się przygotować, ewentualnie jakich leków nie przyjmować.

Badania są wykonywane przez pielęgniarkę. Opisu badania dokonuje lekarz pulmonolog.

Cennik:

BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH 1. Pojemność dyfuzyjna płuc DLCO z opisem 160,00
2. Pojemność dyfuzyjna płuc DLCO bez opisu 140,00
3. Spirometria z opisem 70,00
4. Spirometria bez opisu 50,00
5. Spirometria z próbą rozkurczową i opisem 90,00
6. Spirometria z próbą rozkurczową bez opisu 80,00
7. Pletyzmografia z opisem 120,00
8. Pletyzmografia bez opisu 100,00
9. Badanie tlenku azotu w wydychanym powietrzu FeNO 70,00

 

Pracownia Badań Czynnościowych przed modernizacją 2014r.:

 

Pracownia Badań Czynnościowych po modernizacji 2018 r.: