Trwają intensywne prace związane z przebudową Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

Przebudowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, to najważniejsza obecnie inwestycja w infrastrukturę Szpitala. 

 

Inwestycja rozpoczęta została 24 kwietnia 2019 roku i prowadzona jest w trzech etapach. W chwili obecnej trwają intensywne prace budowlane. Zakończenie głównych robót planowane jest na IV kwartał 2020 roku, oddział będzie, wyposażany i przekazany do użytku. Realizowany projekt jest  elementem kompleksowej przebudowy pomieszczeń wszystkich Oddziałów w Szpitalu. Wpłynie na poprawę jakości i efektywności wykonywanych świadczeń zdrowotnych, a także na poprawę jakości zarządzania placówką. Wykonane prace zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne oraz  poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia. Również poprawę stanu zdrowia obywateli i zapewnienie pacjentom  prawa do intymności i godności.

W pierwszym etapie, częściowo odebranym,  obejmującym V kondygnację Szpitala zgodnie z założeniami funkcjonalno-użytkowymi  mieści się część zakaźna Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, na której powstały  miejsca izolacyjne ( izolatki  jedno i dwuosobowe) dla pacjentów podejrzanych i chorych na gruźlicę układu oddechowego, a personel będzie mógł pracować w bezpiecznych warunkach epidemiologicznych. Powstała Sala Nadzoru Medycznego, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia RTG. Inaczej wygląda miejsce, gdzie chorzy będą  badani. Utworzony został duży  gabinet zabiegowy korzystny dla pacjentów. Czwarte piętro to przestrzeń zaplanowana dla  Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy  w zakresie leczenia chorób układu oddechowego. W chwili obecnej w ramach II i III etapu na IV kondygnacji trwają prace instalacyjne i wykończeniowe. Pacjenci będą mieli do dyspozycji sale jedno i dwu osobowe z łazienkami.

Inwestycja współfinasowana jest z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia  Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020.