„OPOLSKIE przeciw COVID-19” – nr projektu RPOP.08.01.00-16-0028/20

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II realizuje projekt, którego jest partnerem pn. „OPOLSKIE przeciw COVID-19”.

 

W sprawie wspólnego sfinansowania zawarta została umowa nr DZD.042.37.2020 z dnia 20 maja 2020r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOP.08.01.00-16-0028/20), współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu to 4 591 967,00 zł.

Całkowita wartość projektu na lata 2020-2021 zgodnie z decyzją dofinansowania projektu nr RPOP.08.01.00-16-0028/20 wynosi 37 506 796,95 zł.

W ramach zadania planowane są: zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, środków ochrony osobistej i do dezynfekcji oraz niezbędne prace budowlane w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19

Okres realizacji do końca 2020roku.