Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego

Flaga i godło Polski

W ramach Umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dotację celową w wysokości 1 050 000,00 zł na zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego.

W ramach udzielonej dotacji z Departamentu Zdrowia MSWiA tutejszy Szpital zakupił 9 wózków medycznych z możliwością prezentowania danych medycznych. Jest to nowoczesne urządzenie składające się z tabletu do prezentowania danych medycznych oraz wózka wyposażonego w aparaturę pomiarową. Dzięki wózkowi można dokonywać pomiaru parametrów życiowych tj. ciśnienie, saturacja, tętno, temperatura pacjenta. Urządzenie łączy się bezprzewodowo z informatycznym systemem szpitalnym i wysyła dane o parametrach życiowych do karty pacjenta, co znacznie wpływa na czas obsługi pacjenta jednocześnie nie zmieniając jakości świadczenia usług medycznych. System prezentowania danych za pośrednictwem tabletów medycznych, pozwala na wgląd w dokumentację pacjenta niezależnie od głównego systemu medycznego Szpitala. Dzięki temu jest zachowana ciągłość opieki i dostęp do dokumentacji pacjenta nawet w przypadku chwilowego braku prądu lub niedostępności głównego systemu medycznego Szpitala.

Kolejnym zadaniem w ramach ww. dotacji był zakup licencji na integrację Pracowni Badań Czynnościowych co znacznie usprawni pracę personelu medycznego i pozwoli na przesyłanie wyników badań bezpośrednio do systemu medycznego. W szpitalu wdrożono również kompletny system dotyczący identyfikacji pacjentów.

Zakupy sprzętu i oprogramowania informatycznego w ramach pozyskanej dotacji przedstawiają się następująco:

  • Wózek medyczny z możliwością prezentowania danych medycznych – 9 szt.,
  • Komputer do pracowni bronchofiberoskopii z kartą SDI wraz z monitorem,
  • Komputer medyczny do pracowni spirometrii wraz z kabiną,
  • Licencja na integrację spirometrii,
  • Kompletny system dotyczący opasek identyfikacyjnych dla pacjentów razem z czytnikami kodów,
  • Serwer pod domenę Microsoft,
  • Licencje Microsoft Server 2022 oraz 150 licencji Device CAL.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 1 108 615,02 zł

Dotacja celowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 1 050 000,00 zł

Środki własne w kwocie: 58 615,02 zł