Zakup sprzętu i aparatury medycznej

Flaga i godło Polski

W ramach Umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dotację celową w wysokości 300 000 zł  na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

W ramach udzielonej dotacji z Departamentu Zdrowia MSWiA tutejszy Szpital zakupił następujące wyposażenie:

  1. Zestaw do prób wysiłkowych.

Służy do prowadzenia badań holterowskich oraz do przeprowadzania testów wysiłkowych EKG. Skład zakupionego zestawu – kompletny system do wykonania próby wysiłkowej z bezprzewodowym nadajnikiem EKG, zestawem komputerowym i bieżnią, 5 rejestratorów EKG, 2 rejestratory ciśnieniowe.

Badanie Holtera polega na monitorowaniu pracy serca pacjenta przez całą dobę. Sprawia to, że z łatwością można zlokalizować przyczyny arytmii, a także czynników, które wywołują nieprawidłowości w pracy serca. Z kolei EKG wysiłkowe służy do oceny wydolności układu krążenia oraz kontroli ciśnienia krwi u osoby obciążonej wysiłkiem fizycznym. Ma na celu zdiagnozowanie tych zmian w ukrwieniu i czynności serca, których nie można wychwycić podczas badania EKG spoczynkowego.

 

  1. Dwa zestawy do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (zestawy do polisomnografii).

Badanie Polisomnograficzne  jest to badanie snu człowieka, w którym rejestruje się czynności organizmu ludzkiego. Pacjentowi przykleja się czujniki, które przez całą noc rejestrują parametry potrzebne do postawienia diagnozy. Aparat mierzy m.in. czynność bioelektryczną mózgu (EEG), ilość tlenu we krwi, ruchy klatki piersiowej i oddech, a także EKG i puls. Rejestrowane jest chrapanie i pozycja ciała śpiącego. Taki zapis jest następnie analizowany przez lekarza, który stawia diagnozę. Pozwala zdiagnozować zaburzenia snu o różnym podłożu, w tym wykryć zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu. Aparat do polisomnografii jest kompletnym, przenośnym systemem polisomnograficznym, który znacznie ułatwia przeprowadzenie badań snu, dając równocześnie pewniejsze i dokładniejsze pomiary.

  1. 7 łóżek wielofunkcyjnych z materacem.

 

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 315 645,60 zł

Dotacja celowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 300 000,00 zł

Środki własne w kwocie: 15 645,60 zł