Dotacja na inwestycje budowlane

Flaga i godło Polski

W ramach Umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dotację celową w wysokości 1 040 000,00 zł  na inwestycje budowlane

W ramach udzielonej dotacji z Departamentu Zdrowia MSWiA tutejszy Szpital przeprowadził następujące inwestycje:

1. Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. W ramach tego zadania zostały zakupione, dostarczone i zamontowane drzwi przeciwpożarowe o określonej klasie odporności w ilości 29 sztuk oraz 3 okna aluminiowe o określonej klasie odporności ogniowej. Inwestycja zabezpieczenia przeciwpożarowego ma na celu dostosowanie Szpitala do odpowiednich przepisów prawa. Jest to inwestycja wieloletnia, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.

2. Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz porządkowych SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Na II i III piętrze budynku A Szpitala wykonana została  adaptacja 10 pomieszczeń, które są przystosowane do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami jak również wykorzystywane w codziennej pracy przez personel szpitala. W ramach przebudowy wykonano:

  • pomieszczenia gospodarcze (wyposażone w myjkę, dezynfektor),
  • pomieszczenia higieniczno – sanitarne: łazienka dla osób niepełnosprawnych,
  • pomieszczenia gospodarczo – porządkowe – pomieszczenia magazynujące sprzęt oddziałowy, a także pomieszczenia gospodarcze sprzętu salowych.

W ramach robót budowlanych zostały zniesione bariery architektoniczne umożliwiające swobodne poruszanie się po tych pomieszczeniach. Dostosowanie ww. pomieszczeń pozwoliło na lepsze wykorzystanie infrastruktury którą dysponuje tut. Szpital.

3. Modernizacja pokrycia dachowego SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. Zmodernizowane zostały 3 pokrycia dachowe tj. dach nad budynkiem Działu Usprawniania Leczniczego, dach nad pomieszczeniem rozprężalni tlenu oraz dach nad częścią budynku G. Modernizacja  pokrycia dachowego  stanowi istotny element w systemie zabezpieczenia obiektu szpitala. Poprawnie wykonana modernizacja pozwala na ciągłe funkcjonowania szpitala, należycie zabezpiecza majątek szpitala, wpływa na bezpieczeństwo pacjentów i personelu  oraz niweluje / zmniejsza koszty napraw dachów w przyszłości.

 

Całkowita wartość zrealizowanych zadań: 1 159 678,87 zł

Dotacja celowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 1 040 000,00 zł

Środki własne w kwocie: 119 678,87 zł