SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dotację celową na zakup sprzętu i aparatury medycznej w wysokości 350 000,00 zł

Powiększ obraz

 

W ramach Umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Szpital MSWiA w Głuchołazach otrzymał dofinansowanie na zakupy inwestycyjne:

  1. Komora laminarna do pracy z cytostatykami – 1 szt.
  2. Zestaw do ucyfrowienia bezpośredniego aparatów rentgenowskich dwoma detektorami bezprzewodowymi – 1 kpl.

Flaga i godło Polski

W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono Komorę laminarną do aseptycznego przygotowywania leków cytotoksycznych w postaci dożylnych preparatów w dawkach dziennych dla pacjenta. Urządzenie to stanowi najważniejszy element wyposażenia Pracowni Leków Cytotoksycznych, gwarantujący najwyższą ochronę personelu, preparatu oraz zabezpiecza przed ryzykiem kontaminacji. Nowoczesne rozwiązania technologiczne, kształt oraz wyposażenie komory gwarantują bezpieczeństwo i ergonomię pracy personelu fachowego, a pacjentom onkologicznym zapewniają bezpieczeństwo terapeutyczne.

Drugą inwestycją był zakup systemu ucyfrowienia bezpośredniego do analogowych aparatów rentgenowskich detektorami bezprzewodowymi. Pracownia Diagnostyki Obrazowej Szpitala posiada dwa analogowe aparaty rentgenowskie, które zostały ucyfrowienie bezpośrednio. W skład zestawu wchodzą: bezprzewodowy detektor cyfrowy, komputer stacji technika, monitor, stacja dokująca.

Zakup komory laminarnej oraz zestawu do ucyfrowienia bezpośredniego systemu RTG wpływa na unowocześnienie placówki oraz podnosi jakość świadczonych usług.

 

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 410 291,00 zł

Dotacja celowa w kwocie: 350 000,00 zł

Środki własne w kwocie: 60 291,00 zł