Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

 

 

W ramach realizowanego projektu „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19” SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II nabył 6 przenośnych koncentratorów tlenu wraz z wyposażeniem o wartości 108 754,50 zł

Przenośny koncentrator tlenu to profesjonalne urządzenie,  wykorzystywane przede wszystkim w chorobach płuc i schorzeniach związanych z niewydolnością oddechową. Stosowanie koncentratora tlenu umożliwia łatwiejsze i swobodniejsze oddychanie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.

Realizacja projektu odbywa się poprzez sukcesywne zakupy sprzętu.

Całkowita wartość projektu dla partnera – SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II to: 306 878,31 zł.

Przyznane dofinansowanie wynosi: 290 000,00 zł.

Wkład własny w kwocie: 16 878,31 zł.