Relacja z konferencji inauguracyjnej pn.„Program Rehabilitacji Kardiologicznej szansą na szybszy powrót do pracy”

Dnia 19 stycznia 2018 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II odbyła się konferencja inaugurująca projekt pn.„Program Rehabilitacji Kardiologicznej szansą na szybszy powrót do pracy realizowany w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020

Osi priorytetowej 07 – Konkurencyjny rynek pracy

Działania 07.04 – Wydłużenie aktywności zawodowej

W odpowiedzi na zaproszenie w konferencji wzięło udział ok. 50 osób, a uczestniczyli w niej m.in. lekarze specjaliści z miasta Głuchołazy, lekarze Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach, pacjenci z dwóch oddziałów rehabilitacji kardiologicznej szpitala oraz pracownicy zespołu projektowego.

W konferencji wzięła również udział Pani dr n. med Krystyna Rasławska Za-ca Dyrektora Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła.

Konferencja miała charakter informacyjno – edukacyjny i stanowiła uzupełnienie działań o charakterze wdrożeniowym w ramach projektu. Celem konferencji było poinformowanie zaproszonych gości o rozpoczęciu realizacji projektu, o współfinansowaniu projektu ze środków finansowych Unii Europejskiej a także zaprezentowanie celów oraz wieloaspektowych korzyści jakie niesie dla uczestnika programu realizacja tego przedsięwzięcia.

Głównym założeniem projektu jest przywrócenie osobom w wieku aktywności zawodowej pełnej lub maksymalnie możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do aktywności zawodowej oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym poprzez wdrożenie kompleksowego programu rehabilitacji kardiologicznej na terenie województwa opolskiego.

Podczas spotkania referaty wygłosili:

prof. nadzw. Jan Szczegielniak – Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego

prof. nadzw. Mariusz Migała – Zastępca Kierownika Działu Usprawniania Leczniczego

dr Krzysztof Womperski – Ordynator I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

mgr Zuzanna Małek – Psycholog

mgr Żaneta Majkrzk – Dietetyk

Zaprezentowane referaty umożliwiły zapoznanie się zaproszonym gościom z takimi zagadnieniami jak:

  • Podstawowe cele Projektu

  • Finansowanie Projektu

  • Obszary i zakres realizacji Programu rehabilitacji kardiologicznej

  • Efekty realizacji Projektu

Do udziału w Programie rehabilitacji kardiologicznej zapraszamy osoby zamieszkujące województwo opolskie w wieku aktywności zawodowej tj. od 18 r. ż. do osiągnięcia wieku emerytalnego, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone przedwczesnym opuszczeniem rynku pracy z powodu chorób układu krążenia.

Program dla każdego uczestnika zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb, jest zgodny z poniższymi rekomendacjami:

  • Warsztaty edukacyjne;
  • Sesje aktywności fizycznej;
  • Rehabilitacja zawodowa;
  • Indywidualne konsultacje z psychologiem;
  • Indywidualne konsultacje z dietetykiem;

Przez cały okres realizacji Programu każdy uczestnik będzie miał możliwość telefonicznego kontaktu z wyznaczonym do tego rehabilitantem.

Serdecznie zapraszamy do udziału w realizowanym Programie rehabilitacji kardiologicznej

Opracowała J .Momot