Rok 2018 rokiem inwestycji w naszym szpitalu

W miesiącu lutym, w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu, dyrektor Mariusz Grochowski podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia, które reprezentowała pani minister Józefa Szczurek-Żelazko, o dofinansowaniu Projektu pn. “Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach”.

 

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 8 797 465,23 PLN.

Pozyskane środki w kwocie: 8 747 797,88 PLN, pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,
Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.
Oś priorytetowa IX: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

Zakres projektu obejmuje:

  • przebudowę czwartego i piątego piętra Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Wykonane zostaną prace remontowo budowlane, przewidziano remont instalacji C.O., instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazów medycznych, wentylacji i instalacji elektrycznych.
    Zostanie zakupione wyposażenie socjalno-bytowe dla strefy pacjenta: szafy ubraniowe,
    taborety, krzesła, lodówki, stoliki, telewizory do sal chorych, kanapy, stoliki kawowe; oraz doposażona zostanie strefa administracyjno-bytowa oddziału poprzez zakup: szaf medycznych stojących i wiszących, wózków na leki, biurek, krzeseł biurowych, lodówki na leki, szaf ubraniowych dla personelu, kanapy.
  • zakup zestawu pletyzmograficznego, który zostanie zainstalowany w pracowni badań czynnościowych oraz aparatu USG, który zainstalowany będzie w Pracowni USG, Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy.

Realizacja Projektu usprawni organizację pracy oddziału, a unowocześniona infrastruktura sprzętowa, znacząco podniesie jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych. Wartością dodaną przeprowadzonych zmian będzie wyższy komfort procesu leczenia samych pacjentów.