Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, związaną z zakażeniami SARC-CoV-2, informujemy, że Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach realizuje projekt, którego jest partnerem pn.: „Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19”.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.

Realizacja projektu odbywa się poprzez sukcesywne zakupy sprzętu.

W ramach projektu w roku 2021 zakupiono:

– kontener na odpady medyczne,

– pompę do dezynfekcji ścieków,

– bronchoskop.

Całkowita wartość projektu dla partnera – SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA  w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II: 306.878,31 zł.

Przyznane dofinansowanie wynosi: 290.000,00 zł.

Wkład własny w kwocie: 16.878,31 zł.