Przebudowa wraz z wyposażeniem sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej

Trwająca inwestycja w ramach projektu pn.: „Przebudowa wraz z wyposażeniem sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II” jest kolejnym etapem kompleksowej przebudowy pomieszczeń wszystkich Oddziałów w Szpitalu

Przedsięwzięcie rozpoczęło się w sierpniu 2021 r. i trwać będzie do lipca 2022 r.

W ramach prowadzonej inwestycji przewidziano przebudowę sal chorych 1-osobowych z węzłami sanitarnymi, wydzielenie pomieszczeń polisomnografii z części komunikacyjnej (holu) na II piętrze budynku „A”, a także przebudowa sal chorych 2-osobowych i węzłów sanitarnych na II i III piętrze budynku „A”. Przebudową objęte zostaną także korytarze na II i III piętrze budynku „A”. Wszystkie remontowane pomieszczenia dostosowane będą do obowiązujących przepisów i wymagań ustawowych.

Przebudowę Oddziału zaprojektowano zgodnie z nowymi trendami szpitalnictwa, tak aby spełniał funkcje lecznicze, a przede wszystkim był miejscem przyjaznym dla pacjentów.

W ramach prowadzonej inwestycji w pierwszej kolejności do użytku zostanie oddana pracownia polisomnografii – diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu.

Koszt całkowity projektu: 3.971.704,89 zł

Dofinansowanie z kwocie: 2.000.000,00 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Oś priorytetowa IX: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.