Opolskie przeciw COVID-19

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jest partnerem w projekcie Samorządu Województwa Opolskiego pn. „OPOLSKIE przeciw COVID-19”.

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia Szpitala w sprzęt medyczny, środki ochrony osobistej, środki do dezynfekcji oraz niezbędne roboty budowlane.

W ramach projektu Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach otrzymał dofinansowanie w wysokości: 5.007.343,00 zł.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.

W ramach projektu w 2021 r. zakupiono m.in.:

– środki ochrony indywidulnej (m.in. zakup maseczek chirurgicznych, rękawiczek nitrylowych, półmasek FFP2/FFP3),

– sprzęt medyczny: urządzenie wirtualnej rzeczywistości VR TierOne, Super Indukcyjna Stymulacja (SIS).

 

 

Zestaw do rehabilitacji wirtualnej rzeczywistości VR TierOne