Działalność SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II została doceniona za granicą

Powiększ obraz

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II został uhonorowany wpisaniem do rejestru najlepszych placówek medycznych na świecie.

 

Nagrody za osiągnięcia (ang. The Achievements Awards) – służą do nagradzania i honorowania wysokospecjalistycznej działalności w różnych obszarach działania, m.in w opiece zdrowotnej. Komitet organizacyjny z Oksfordu w Anglii poprzez organizację konkursu wspiera i promuje najlepsze regionalne organizacje w różnych sferach działalności, nagradzając placówki za prowadzoną działalność oraz inspirując do ciągłego podnoszenia standardów oferowanych produktów i usług.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II jako jednostka ponadregionalna, dysponująca wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną, posiadająca specjalistyczny sprzęt medyczny, stawia na ciągły rozwój, stałe podnoszenie wykonywanych świadczeń medycznych, modernizację placówki, tak aby spełniała najwyższe standardy, a przede wszystkim była miejscem przyjaznym dla pacjentów.

Wysoka pozycja Szpitala na rynku usług medycznych, to efekt kilkudziesięciu lat doświadczeń w prowadzeniu działalności z zakresu leczenia oraz rehabilitacji  i prewencji chorób układu oddechowego oraz rehabilitacji i prewencji  chorób układu krążenia.

Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości, Szpital w Głuchołazach – pierwszy w Europie utworzył Centrum Rehabilitacji po przebyciu COVID-19 oraz opracował autorski program pilotażowy rehabilitacji leczniczej po zakażeniu SARS-CoV-2. Celem programu jest redukcja powikłań, poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej, a także wsparcie zdrowia psychicznego. Program obejmuje ozdrowieńców, pomagając im w powrocie do pełnej sprawności i pokonywaniu skutków choroby, mając na celu eliminowanie powikłań i niwelowanie zagrożenia niepełnosprawnością. Obserwacje kliniczne programu pilotażowego wskazują na zasadność i efektywność zastosowanego programu rehabilitacji. Wskazują też na potrzeby rehabilitacji nie tylko osób starszych, ale i młodych, aktywnych zawodowo, u których utrzymują się objawy związane z osłabieniem i stanami lękowymi. Program rehabilitacji stacjonarnej po przebytym COVID-19 wpisuje się w stawiane rehabilitacji cele, zmierzające do powrotu do zdrowia, aktywności fizycznej i zawodowej.

Zadowolenie pacjenta, ciągłe doskonalenie usług medycznych, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w podejściu do leczenia, zapewnianie jakości w praktyce dnia codziennego pozwalają na wypracowanie właściwych i efektywnych zasad zarządzania Szpitalem MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II został doceniony poprzez  wpisanie do TOP 100 najlepszych regionalnych przedsiębiorstw i organizacji. Szpital otrzymał nagrodę  „TOP-100. Achievements-2021” w kategorii „medycyna i opieka zdrowotna”. Nagroda ta służy promowaniu, budowaniu autorytetu i wizerunku najlepszych regionalnych marek na rynkach międzynarodowych i krajowych.