Zmiany w organizacji odwiedzin pacjentów

Powiększ obrazIkona informacyjna

Organizacja odwiedzin  pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

  • Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie w godzinach 15:00 – 19:00
  • W odwiedzinach jednoczasowo uczestniczy 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby (za zgodą lekarza)

  • Osoby odwiedzające mają obowiązek  dezynfekcji rąk niezwłocznie po wejściu  do szpitala.
  • Konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
  • Przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca powinna (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyć lub zdezynfekować ręce.
  • Osoby z objawami infekcji nie powinny odwiedzać pacjentów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych.

*Opracowano na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 kwietnia 2022 r.