Zakup rezonansu stochastycznego w ramach dotacji celowej na zakup sprzętu medycznego w wysokości 100 000,00 zł

W ramach Umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie na zakupy inwestycyjne w postaci Rezonansu Stochastycznego.

Flaga i godło Polski

Rezonans stochastyczny to urządzenie wykonujące zabiegi profilaktyczne i terapeutyczne
w przypadkach licznych schorzeń neurologicznych, ortopedycznych, psychiatrycznych, a także po urazach powodujących zaburzenia ruchu. Pozytywne efekty działania rezonansu stochastycznego obejmują także schorzenia układu krążenia oraz układu oddechowego.  Zakup urządzenia do terapii rezonansem stochastycznym wpisuje się w potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii związanej z zakażeniem koronawirusem. Rezonans stochastyczny wykorzystany jest  jako trening układu nerwowo-mięśniowego, kiedy to podczas terapii pacjent jest wytrącany z równowagi w sposób stochastyczny i losowy. Metoda ta przyczynia się do kontroli ruchów pacjenta, przyspiesza przemianę materii w tkance kostnej, czego efektem jest zwiększenie gęstości kości oraz liczby komórek nerwowych. Następuje wzmożona produkcja endorfin, szybkie i skuteczne przetwarzanie informacji, nauka motoryczna oraz uwalnianie neuroprzekaźników. Stosowanie metody rezonansu stochastycznego wymusza mechaniczne wibracje, które charakteryzują się zmiennością rytmu, amplitudy i kierunku wibracji, co wymusza adaptację posturalną regulowaną przez Ośrodkowy Układ Nerwowy i odpowiedzi na bodźce zakłócające równowagę ciała.

Zakup rezonansu stochastycznego wpływa na unowocześnienie placówki oraz podnosi jakość świadczonych usług.

Całkowita wartość zrealizowanego zadania: 129 600,00 zł

Dotacja celowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: 100 000,00 zł

Środki własne w kwocie: 29 600,00 zł