Uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej

Logotyp programu Opolskie przeciw Covid-19. Od lewej strony logotypy: funduszy europejskich programy regionalne, flaga polski z napisem rzeczpospolita polska, opolskie ostatni logotyp Unii europejskiej - europejskie fundusze społeczne z flaga Unii europejskiej.

W dniu 13 grudnia 2022 r. SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II uruchomił pracownię Tomografii Komputerowej

Jedną z głównych działalności Szpitala jest diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego. W obiekcie funkcjonuje Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, który zajmuje się m.in. diagnostyką i leczeniem chorób śródmiąższowych, gruźlicy płuc oraz raka płuca.  W ramach istniejącej struktury prowadzona jest również stacjonarna, wczesna rehabilitacja kardiologiczna oraz ambulatoryjna, ogólnorozwojowa rehabilitacja dzieci oraz dorosłych. Szpital jest jednostką ponadregionalną, obsługująca pacjentów z całego kraju.

Uruchomienie pracowni Tomografii Komputerowej wpłynie na podwyższenie jakości wykonywanych świadczeń medycznych, wspomoże działania placówki w walce ze skutkami pandemii, pozwoli tutejszemu Szpitalowi na prowadzenie procesu leczenia w taki sposób, aby w jak największym stopniu pomóc pacjentowi w walce o powrót do zdrowia oraz zmniejszać ryzyko zakażenia w przyszłości.

Do czasu uruchomienia pracowni Tomografii Komputerowej  badania były wykonywane we współpracy z innymi podmiotami leczniczymi, co wiązało się z koniecznością transportu pacjenta do placówek ościennych oraz ponoszenia kosztów wykonywania badań oraz transportu.

 Pracownia Tomografii Komputerowej będzie obsługiwać pacjentów przebywających w placówce. Z czasem planowane jest rozszerzenie działalności pracowni Tomografii Komputerowej o osoby spoza Szpitala.

 

            Całkowity koszt inwestycji: 919 353,92 zł

 Dofinansowanie do adaptacji pomieszczenia pod pracownię tomografii komputerowej w ramach projektu „Opolskie przeciw COVID – 19”: 578 100,00 zł

Projekt „Opolskie przeciw COVID-19” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie usług zdrowotnych – opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, Oś VIII Integracja społeczna.

na obrazu widać dwa monitory stojące koło siebie wraz z klawiatura i myszą koloru czarnego, za oknem widoczne urządzenia do tomografii komputerowej.
Zajecie Pracowni TK z pomieszczenia technika

 

Na zdjęciu widoczne jest pomieszczenie gdzie znajduję się urządzenie do tomografii komputerowej.
Urządzenia do tomografii komputerowej