Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach – szykuje się do przebudowy Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy

Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach – szykuje się od przebudowy Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Oficjalne, planowane rozpoczęcie przebudowy ma nastąpić w miesiącu grudniu 2018r. Jeszcze w tym roku mają ruszyć roboty budowlane. Inwestycja zakończy się w I kwartale 2020r. Realizowany projekt obejmuje nie tylko przebudowanie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy, ale także jego wyposażenie.

Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Stworzy nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne w Szpitalu. Stworzy również nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną dla personelu medycznego. Przebudowany oddział będzie “bardzo znaczącym skokiem jakościowym” dla pacjentów. Łączna wartość dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i dotacji celowej z budżetu państwa to ok. 8,1 mln zł.

W ramach projektu zrealizowane będą: przebudowa oddziału szpitalnego oraz kompleksowa wymiana wyposażenia oddziału na nowe. W chwili obecnej prowadzona jest procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zasięgiem przebudowę IV i V kondygnacji budynku szpitala.

W zakresie realizowanej inwestycji na:

  • kondygnacji IV przewiduje się roboty budowlane w zakresie przebudowy sal chorych wraz z łazienkami, przebudowy gabinetów zabiegowych, pokoi badań, lekarzy, ordynatora, łazienek personelu, pomieszczeń socjalnych dla pielęgniarek, porządkowych, brudownika, kuchni oddziałowej, magazynu bielizny czystej, „świetlicy” dla pacjentów.

  • kondygnacji V dla potrzeb oddziału leczenia chorób płuc i gruźlicy w zakresie części zakaźnej oddziału przewidziano sale 1-osobowe i sale 2- osobowe (izolatki) z łazienkami oraz sale dla pacjentów zakaźnych niepełnosprawnych. Na V kondygnacji znajdzie się również sala nadzoru medycznego, gabinet diagnostyki obrazowej oraz gabinet bronchoskopii. Oddział na V kondygnacji będzie miał charakter oddziału zakaźnego zamkniętego.

Jak zapewnia Dyrektor Szpitala, pacjenci nie mają powodów do obaw. Inwestycja w żaden sposób nie przeszkodzi w działalności placówki.

Według założeń, pacjenci będą mogli skorzystać z nowoczesnej, dedykowanej specjalnie ich potrzebom specjalistycznej i przyjaznej infrastruktury już 2020 roku.