Rehabilitacja wirtualna stosowana w naszej placówce nominowana do nagrody

Innowacyjna rehabilitacja medyczna, stosowana w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, nominowana do Nagrody Diamenty Polskiej Innowacyjności 2018.

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, został doceniony przez Organizatora Konkursu – Ogólnopolską Federację Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy. PL, za praktyczne wdrożenie innowacyjnej metody usprawniania pacjenta w rehabilitacji pulmonologicznej, wykorzystując nowoczesne technologie komputerowe, w obszarach: rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona. Stało się to możliwe dzięki powstaniu na terenie naszej Placówki jednej z pierwszych Pracowni Wirtualnej Rzeczywistości, Katedry Fizjoterapii Klinicznej Instytutu Fizjoterapii Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej, a także przeprowadzonym badaniom medycznym na temat efektów rehabilitacji pulmonologicznej z wykorzystaniem Wirtualnej Rzeczywistości u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.

Innowacyjność dotychczas prowadzonych badań z wykorzystaniem WR w rehabilitacji pulmonologicznej pozwala uzyskać lepsze efekty zdrowotne.

Wirtualna rehabilitacja wzmacnia pozytywne wyniki terapii, umożliwia rozszerzenie technik nerwowo-mięśniowych. Programy komputerowe dają możliwość ciągłego regulowania parametrów zadań ruchowych, pacjent nie tylko reaguje na bodźce (tak jak w grach komputerowych), ale ma możliwość wejścia w interakcję z trójwymiarowymi obiektami.

Wirtualna rehabilitacja pulmonologiczna daje pacjentowi sposobność głębszego zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia. Ponadto wpływa na motywację pacjenta, oraz na jego zadowolenie z udziału w zajęciach. Podczas rehabilitacji z wykorzystaniem WR, pacjent wykonuje czynności w sposób naturalny, zmniejszeniu ulega napięcie emocjonalne. Stosowanie WR daje Fizjoterapeutom większą kontrolę nad przebiegiem sesji terapeutycznych. oraz wprowadzania spersonalizowanych modułów ćwiczeń.