Szczegółowe informacje dotyczące rehabilitacji dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Powiększ obrazSala z rowerkami rehabilitacyjnymi

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyjęcia do Szpitala na rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19, publikujemy informacje o programie pilotażowym, sposobie rejestracji oraz odpowiedzi na najczęściej powtarzające się pytania dotyczące przyjazdu i samego pobytu w Szpitalu.

PROGRAM Pilotażowy

Realizacja programu pilotażowego wynika z pilnej potrzeby rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji pulmonologicznej w celu pełnego powrotu do zdrowia pacjentów po przebyciu COVID-19. Pilotaż ma na celu przetestowanie programu rehabilitacji leczniczej dla osób po przebytej chorobie COVID-19, ukierunkowanego na remisję choroby, poprawę wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego. Program jest finansowany w ramach środków przewidzianych w planie finansowym NFZ.
Z pilotażu mogą skorzystać osoby, które przebyły COVID-19 i uzyskały skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarz POZ).
Czas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi maksymalnie 21 dni. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że program pilotażowy rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19 potrwa dwa lata. Warunki realizacji świadczeń, w tym dotyczące personelu medycznego, wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną odpowiadają wymaganiom określonym  w załączniki nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020r. Pilotaż jest realizowany w ramach istniejącego Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej.
Rehabilitacja opiera się na wykorzystywanych obecnie modelach fizjoterapii oddechowej. Kwalifikacja pacjentów do poszczególnych modeli zostaje przeprowadzona przez fizjoterapeutę po testach wysiłkowych na ergometrze rowerowym lub na bieżni ruchomej albo podczas 6-minutowego marszu. Procedura uwzględnia również duszność ocenianą według zmodyfikowanej skali Borga.

Skierowanie, rejestracja, przyjazd

Od 8 stycznia 2021 r. pacjent rejestruje się na podstawie eSkierowania. Rejestracja pacjenta odbywa się:

 • telefonicznie pod numerem 77 40 80 168 lub 77 40 80 169
  Pacjent podaje kod skierowania oraz numer PESEL. Po pobraniu skierowania z systemu, zostaje wyznaczony termin przyjęcia do Szpitala.
 • mailowo, adres: rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl.
  Pacjent przesyła kod skierowania oraz numer PESEL. Po zarejestrowaniu skierowania, pacjent jest informowany mailowo o wyznaczonym terminie przyjęcia do Szpitala

Skierowania wystawione przed 08 stycznia 2021 r. w formie papierowej pacjent może zarejestrować telefonicznie, mailowo, osobiście w siedzibie Szpitala oraz wysyłając pocztą. Po wyznaczeniu terminu (za wyjątkiem rejestracji osobistej ) pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni na adres: Izba Przyjęć, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, ul. M. Karłowicza 40, 48-340 Głuchołazy wraz z numerem telefonu do kontaktu, umożliwiającego ustalenie terminu przyjęcia. 

Rezygnację z przyjazdu prosimy zgłaszać 3 dni wcześniej pod nr tel. 77 40 80 168,   77 40 80 169 lub mailowo na adres rejestracja@szpitalmsw-glucholazy.pl.

Przyjazd pacjenta do Szpitala powinien nastąpić w wyznaczonym terminie (dzień, godzina).

Informacje które powinny znaleźć się na skierowaniu:

 • skierowanie do szpitala;
 • oddział rehabilitacji pulmonologicznej – 4310;
 • jednostka choroba np. U07.1, bądź inne związane z jednostka chorobową dotycząca układu oddechowego(duszność, dyskomfort oddechowy) ora dopisek, że pacjent jest po przebytym zakażeniu koronawirusem.

UWAGA- Skierowanie musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym lekarza POZ (nie może to być prywatny gabinet lekarski).

Przeciwskazania do rehabilitacji

 • brak samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego;
 • zaburzenia psychiczne uniemożlwiające właściwe wykonywanie poleceń;
 • ciężkie nadciśnienie płucne;
 • ostra postać serca płucnego;
 • niestabilna choroba niedokrwienna serca;
 • zastoinowa niewydolność krążenia;
 • choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia;
 • choroby nowotworowe w stadium przerzutów;
 • stany przebiegające z krwiopluciem i po niedawno przebytych krwotokach;
 • stan po świeżo przebytym udarze mózgu;
 • stany po zabiegach operacyjnych (do 3 m-cy), w tym zabiegi okulistyczne;
 • uzależnienie od leków i substancji, które w nadmiernym stopniu mogą zaburzyć proces rehabilitacji.

Co pacjent powinien ze sobą zabrać

Pacjent zgłaszający się do przyjęcia na rehabilitację leczniczą po przebytej chorobie Covid-19 powinien posiadać:

 • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
 • dokumentację medyczną związaną z dotychczasowym leczeniem, potwierdzającą przebycie COVID – 19 ( w tym jeśli posiada płytę z badaniem RTG, TK);
 • przyjmowane leki  (w oryginalnych opakowaniach);
 • ubiór dostosowany do prowadzonej rehabilitacji (ćwiczeń) np. dres, obuwie sportowe;
 • kubek, zestaw sztućców oraz maseczkę.

Inne ważne informacje

 • Na terenie Szpitala obowiązuje zasłanianie ust i nosa.
 • W związku z sytuacją epidemiczną obowiązuje zakaz opuszczania Szpitala przez Pacjentów przebywających w placówce.
 • Pacjenci przebywający na Oddziałach Rehabilitacyjnych, w zależności od warunków atmosferycznych i możliwości kadrowych, mają organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.
 • Pobyt refundowany w ramach umowy z NFZ (nie ma pobytów komercyjnych).
 • Nie ma możliwości wykupienia pobytu dla osoby towarzyszącej.

Najczęściej zadawane pytania

Ile dni trwa pobyt rehabilitacyjny?
Czas trwania rehabilitacji to maksymalnie 21 dni. Okres rehabilitacji może być krótszy, a o długości pobytu decyduje lekarz prowadzący. 

Czy jest basen? 
Na terenie Szpitala nie ma basenu.

Czy jest parking?
Na terenie Szpitala jest parking dla pacjentów płatny w cenie 5 zł za dobę pobytu. Zgodnie z regulaminem parkingu, nie przewiduje się zwolnień z opłat dla osób niepełnosprawnych.  Przed szpitalem jest parking bezpłatny, miejski, na którym wyznaczone są miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Czy za pobyt wystawiane jest zwolnienie lekarskie? 
Tak, pacjent przebywający na rehabilitacji otrzymuje zwolnienie lekarskie L4.

Ilu osobowe są pokoje i czy można dopłacić do pokoju jednoosobowego? 
Do dyspozycji pacjentów oferujemy dwuosobowe  pokoje wyposażone w węzeł sanitarny (prysznic, WC), system przywoławczy, instalację tlenową. Nie ma możliwości dopłaty do pokoju jednoosobowego.

Czy są wyjścia na zewnątrz?
W związku z sytuacją epidemiczną obowiązuje zakaz opuszczania Szpitala przez pacjentów przebywających w placówce. Pacjenci przebywający na Oddziałach Rehabilitacyjnych, w zależności od warunków atmosferycznych i możliwości kadrowych, mają organizowane zajęcia na świeżym powietrzu.

Czy jest sklepik  na terenie szpitala?
Tak, można w nim zakupić artykuły spożywcze m.in.: pieczywo, owoce, warzywa, słodycze oraz artykuły higieniczne, gazety. 

Czy to jest pobyt szpitalny czy sanatoryjny?
Rehabilitacja prowadzona jest w ramach pobytu Szpitalnego.

Czy jest dostęp do czajnika, tv, lodówki, pralki, żelazka?
Na terenie Szpitala pacjent ma dostęp do telewizora, czajnika i lodówki w części wspólnej pacjentów. Szpital nie udostępnia pacjentom pralki oraz żelazka.

Czy jest dostęp do Internetu?
Na terenie szpitala funkcjonuje bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu

Co ma być na skierowaniu?
Ważne aby skierowanie było wystawione do szpitala, na oddział rehabilitacji pulmonologicznej-4310, jednostka choroba np. U07.1, bądź inne związane z jednostka chorobową dotycząca układu oddechowego (duszność, dyskomfort oddechowy) oraz dopisek że pacjent jest po przebytym zakażeniu koronawirusem.

Jakie są kryteria  przyjęcia do szpitala?
Do rehabilitacji zakwalifikowany jest każdy pacjent, który odczuwa dyskomfort oddechowy oraz ma udokumentowane zakażenie koronawirusem.

Co trzeba zabrać ze sobą?
Pacjent powinien zabrać: sztućce, kubek, ręczniki, maseczki, strój do ćwiczeń (dres), wygodne obuwie, leki własne w oryginalnych opakowaniach, dokumentację medyczną, potwierdzenie przebytego zakażenia koronawirusem, wypisy ze szpitala, wyniki badań RTG lub TK zapisanych na nośnikach danych (CD, DVD).

Czy są odwiedziny i czy udzielane są przepustki?
Ze względu na sytuację epidemiczną odwiedziny są zawieszone do odwołania oraz nie udziela się przepustek.