Środki PFRON na doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

Powiększ obraz

Szpital w latach 2015-2016 pozyskał dwukrotnie dotację ze środków finansowych  PFRON na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. Łączna kwota dotacji wyniosła około 60 tys. złotych.

W ramach pozyskanych środków zostały zakupione dwie maszyny czyszczące z trakcją, do obsługi których zatrudnione zostały dwie osoby niepełnosprawne.
Na stworzonych stanowiskach pracy, które nie ograniczają aktywności osoby niepełnosprawnej, osoby te mają możliwość samodzielnego i swobodnego działania.  Każdego dnia dowodzą swoją zawodową wartość.
Pragniemy pokazać, że przystosowanie stanowiska pracy do wymogów osoby niepełnosprawnej często nie wymaga nadzwyczajnych kosztownych zabiegów. Dzięki temu, chcemy zachęcić do zatrudniania takich osób.

Maszyny czyszczące z własnym napędem