Przebudowa apteki

W I kwartale 2015r. została oddana do użytkowania nowo przebudowana Apteka SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach. Zrealizowana inwestycja to kolejny etap dostosowania Szpitala do wymagań obowiązujących przepisów prawa.

Celem przebudowy apteki szpitalnej była poprawa standardów jakości udzielania świadczeń zdrowotnych, a przede wszystkim dostosowanie pomieszczeń Apteki i Pracowni Cytostatyków do obowiązujących norm i przepisów. Wielkość lokalu apteki, rodzaj oraz liczba pomieszczeń, z uwzględnieniem organizacji i wyposażenia apteki została zoptymalizowana. W ramach zrealizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego została uruchomiona nowoczesna Pracownia Cytostatyków na miarę XXI w. W efekcie przebudowy apteka zyskała nowoczesną infrastrukturę przestrzenną, dzielącą przestrzeń apteki na poszczególne strefy funkcjonalne, zapewniając wysoki poziom świadczonych usług farmaceutycznych.
Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wynosi 745 tys. zł.
Inwestycja została zrealizowana przy współfinansowaniu środków własnych na poziomie 25% i przy współfinansowaniu środków zewnętrznych na poziomie 75%.

Apteka - stanowisko pracy Apteka - przechowywanie leków
Apteka04 Apteka - przechowywanie leków
Apteka05 Apteka06