Jak się przygotować do badań laboratoryjnych

Powiększ obraz

I. KREW

Przygotowanie pacjenta do pobrania krwi:
Do większości badań laboratoryjnych krew należy pobierać rano (najlepiej pomiędzy godziną 6:00 a 8:00), na czczo (po co najmniej 10-12 godzinnym wstrzymaniu się od posiłków i płynów). Krew powinna być pobrana po kilkuminutowym odpoczynku. Taka procedura przygotowania pacjenta do badań pozwoli zapewnić prawidłową interpretacje wyników.


W przypadkach pilnych i/lub na zlecenie lekarza dopuszcza się możliwość pobrania krwi w innych porach dnia. W tych przypadkach interpretacja wyników badań powinna uwzględniać godzinę pobrania materiału i sposób przygotowania pacjenta do badań.

UWAGA!
W przypadku niemowląt i małych dzieci dopuszczalne jest podanie lekkiego śniadania, bo nie wpływa ono istotnie na większość prostych rutynowych badań, z wyjątkiem poziomu glukozy.

II. PLWOCINA

Przygotowanie pacjenta do pobrania plwociny:
Materiał należy pobierać rano, na czczo po uprzednim starannym umyciu zębów i przepłukaniu jamy ustnej przegotowaną wodą (w przypadku pacjentów posiadających protezy zębowe, należy je wyjąć przed pobraniem materiału). Plwocinę do badania bakteriologicznego należy wykrztusić ( nie odpluć) do specjalnego , jałowego pojemnika. Pojemnik z próbką powinien być podpisany nazwiskiem, imieniem pacjenta i jak najszybciej dostarczony do laboratorium.
Nie należy pobierać plwociny na posiew podczas terapii antybiotykowej (materiał można pobrać po upływie pięciu dni od zakończenia terapii).
Jeżeli materiał został jednak pobrany należy podać informację o antybiotykoterapii.

III. KAŁ

Przygotowanie pacjenta do pobrania kału:
Niewielką ilość materiału ( wielkości małego, włoskiego orzecha) pobieramy do specjalnego pojemniczka zaopatrzonego w łopatkę. Istotne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału.
Próbkę do czasu dostarczenia do laboratorium należy przechowywać w temperaturze lodówki.

UWAGA!
Do badan mikrobiologicznych i mykologicznych, należy użyć pojemniczków jałowych i dostarczyć materiał w jak najkrótszym czasie (czyli do godziny).

 

IV. MOCZ

Przygotowanie pacjenta do pobrania moczu:
Przed pobraniem moczu do badań laboratoryjnych pacjent powinien unikać wysiłku fizycznego.
Co najmniej jeden dzień przed planowanym pobraniem moczu do badań laboratoryjnych zaleca się zachowanie abstynencji płciowej.
Nie zaleca się pobierania moczu do badań laboratoryjnych w trakcie krwawienia miesięcznego oraz 2-3 dni przed i po menstruacji.
Przed planowanym pobraniem moczu, pacjent powinien  być zaopatrzony w jednorazowy pojemnik do badania moczu , opisany imieniem , nazwiskiem..
Mocz do badań laboratoryjnych powinien być pobrany z zachowaniem ogólnie obowiązujących zasad higieny (po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych, sąsiadujących z ujściem cewki moczowej, przy  użyciu ciepłej wody i mydła). Nie należy stosować w tym celu specjalnych środków dezynfekcyjnych i odkażających.
Do badań rutynowych oddajemy mocz poranny, ze środkowego strumienia.

Pobranie moczu ze środkowego strumienia:
Pierwszą porcję moczu należy wydalić do toalety, następnie, bez przerywania mikcji, ok. 50 ¬ 100 ml oddać do wcześniej przygotowanego naczynia, końcową porcję moczu oddać do toalety. Pojemnik z pobraną próbką należy jak najszybciej zamknąć i dostarczyć do laboratorium. Jeżeli próbka musi być przechowywana, to najlepiej w temperaturze lodówki.

UWAGA!
Do badan mikrobiologicznych i mykologicznych należy użyć pojemniczków jałowych i dostarczyć materiał do laboratorium w jak najkrótszym czasie, czyli w około godzinę.
Istnieje możliwość wykonania badań laboratoryjnych z próbek moczu pobranych w innych porach dnia, w tych przypadkach interpretacja wyników powinna uwzględniać godzinę pobrania oraz sposób przygotowania pacjenta do badań.

Dobowa zbiórka moczu
Dobowa zbiórka moczu jest niezbędna do wykonania oznaczeń ilościowego wydalania niektórych składników .

Przygotowanie pacjenta do pobrania dobowej zbiórki moczu:
Przed wykonaniem badania należy przygotować czyste naczynie o objętości 2-3 litrów, najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem i podziałką.
Zbiórkę moczu należy rozpocząć rano (np. o godzinie 6:00), a zakończyć następnego dnia o tej samej godzinie.
Pierwszą porcję moczu należy oddać do toalety.
Zbierać wszystkie, kolejne porcje moczu do wcześniej przygotowanego pojemnika. Zakończyć zbiórkę  pierwszą porcją pobraną następnego dnia.
Podczas całego okresu zbiórki pojemnik z moczem należy przechowywać w chłodnym miejscu.
Po zakończeniu zbiórki zebrany do pojemnika mocz dokładnie wymieszać i zmierzyć  i zanotować jego objętość.
Porcję moczu o objętości ok. 50 – 100 ml przelać do pojemnika na badanie ogólne moczu.
Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem, imieniem i datą urodzenia pacjenta. Na pojemniku zanotować dobową objętość moczu (w mililitrach) i czas zbiórki.
Pojemnik dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie.
Jeżeli z jakiejś przyczyny choćby jedna porcja moczu, oddana w czasie dokonywanej zbiórki, nie została przeniesiona do pojemnika przeznaczonego do zbierania moczu, badanie nie będzie dokładne. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić zbiórkę w moczu w innym dniu.