Profesor Jan Szczegielniak – Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II wyróżniony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 14 marca br. Prezydent RP Andrzej Duda powołał do Narodowej Rady Rozwoju Prof. dr hab. Jana Szczegielniaka. Profesor Jan Szczegielniak dołączył do sekcji Ochrona zdrowia Narodowej Rady Rozwoju.

W uroczystości wziął udział Paweł Mucha, Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy, a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

NRR składa się z 9 sekcji, których obszary wyznaczają główne pola prac badawczych i strategicznych Rady

  1. Bezpieczeństwo, obronność, polityka zagraniczna;
  2. Edukacja, młode pokolenie, sport;
  3. Gospodarka, praca, przedsiębiorczość;
  4. Kultura, tożsamość narodowa, polityka historyczna;
  5. Nauka, innowacje
  6. Ochrona zdrowia;
  7. Polityka społeczna, rodzina.
  8. Samorząd, polityka spójności;
  9. Wieś, rolnictwo.

Każda z sekcji liczy od kilku do kilkunastu ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje.

Profesor Jan Szczegielniak posiada bardzo bogaty dorobek naukowy: doktor nauk medycznych, doktor habilitowany w zakresie fizjoterapii, profesor Politechniki Opolskiej.

Wiceprezes Zarządu Głównego i Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Specjalistów Fizjoterapii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Gastroenterologicznej. Członek Krajowej Rady Fizjoterapii. Konsultant krajowy w dziedzinie fizjoterapii.

Kierownik Działu Usprawniania Leczniczego Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach. Kierownik Katedry Fizjoterapii Klinicznej, dyrektor Instytutu Fizjoterapii, prodziekan (w latach 2008-2012 dziekan) Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej.

Pełni funkcje eksperckie i doradcze w specjalistycznych zespołach, obejmujących obszar fizjoterapii, działających przy Ministerstwie Zdrowia, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Autor i współautor ponad 250 artykułów oraz 30 pozycji zwartych z dziedziny fizjoterapii. Członek rad naukowych i czynny uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych, członek zespołów redakcyjnych wielu czasopism specjalistycznych.

Odznaczony brązowym, srebrnym i złotym krzyżem zasługi.

Gratulujemy Panu Profesorowi wszystkich sukcesów zawodowych, życzymy dobrego zdrowia oraz niespożytych sił do dalszej aktywności również na tym polu.