Powołanie prof. dr hab. Jana Szczegielniaka do Narodowej Rady Rozwoju

Powiększ obraz

W dniu 12 lutego br. Prezydent RP Andrzej Duda powołał, po raz kolejny, do Narodowej Rady Rozwoju prof. dr hab. Jana Szczegielniaka.

Narodowa Rada Rozwoju różnić się będzie w strukturze od poprzedniej
„Postanowiłem przeformułować w drugiej kadencji Narodową Radę Rozwoju, tworząc zamiast sekcji(..) tym razem pewien zespół rad, by nadać im rangę, by miały większą rangę niż sekcje i by każda z nich działała bardziej niezależnie pod wspólnym szyldem Narodowej Rady Rozwoju- Powiedział Prezydent RP Andrzej Duda

Narodowa Rada Rozwoju jest gremium konsultacyjno-doradczym przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jako forum konsultacyjne Rada będzie przygotowywać dla prezydenta opinie, ekspertyzy,
a także założenia merytoryczne do prezydenckich projektów ustaw.

Rada ds. Ochrony Zdrowia składa się z ekspertów, teoretyków i praktyków, reprezentujących różne środowiska i specjalizacje. Celem powstania rady jest ścieranie różnych poglądów, przedstawienie różnych koncepcji, formułowanie różnych ocen a w efekcie wypracowania wspólnego stanowiska w ważnych kwestiach dot. zdrowia.

Gratulujemy Panu Profesorowi  powołania do Narodowej Rady Rozwoju oraz życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.