OPOLSKIE WSPIERA SZPITALE W WALCE Z COVID-19

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie informuję, że w chwili obecnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II realizuje projekt, którego jest partnerem pn. „OPOLSKIE wspiera szpitale w walce z  COVID-19”.

W sprawie wspólnego sfinansowania zawarta została umowa nr 108/2020 z dnia 18 grudnia 2020r. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPOP.08.01.00-16-0034/20), współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu to 306 878 ,31 zł.

Całkowita wartość projektu na lata 2020-2021 zgodnie z decyzją dofinansowania projektu nr RPOP.08.01.00-16-0034/20 wynosi 32 804 232,82 zł.

W ramach zadania planowane są: zakup sprzętu i wyposażenia medycznego, zakup kontenera na odpady medyczne oraz pompy do dezynfekcji ścieków.

Okres realizacji do końca 2021 roku.