Podsumowanie projektu „Dostępność Plus dla zdrowia”

zestaw logotypów

Projekt “Dostępność Plus dla zdrowia” realizowany w SP ZOZ Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II to kolejne niezwykle udane przedsięwzięcie, które przyniosło liczne korzyści dla pacjentów przebywających w tut. szpitalu. Realizacja projektu została możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków unijnych, co umożliwiło zakup sprzętu i wyposażenia mających na celu poprawę dostępności do świadczonych usług zdrowotnych.

Jednym z głównych osiągnięć projektu jest wprowadzenie rozwiązań ergonomicznych, umożliwiających komfortowe i skuteczne leczenie osób otyłych. Materace przeciwodleżynowe, łóżka rehabilitacyjne o zwiększonym udźwigu, bariatryczne wózki inwalidzkie, krzesła ewakuacyjne pozwalają na bezpieczny transport i opiekę nad pacjentami, bez względu na ich masę ciała. To istotny krok w kierunku eliminacji barier dostępu do opieki zdrowotnej dla tej grupy społecznej.

Ponadto, zakup pętli indukcyjnych wraz z głośnikiem, lupy powiększającej, chodzików umożliwiło dostosowanie środowiska medycznego do potrzeb seniorów, co znacznie poprawiło jakość opieki, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo i samodzielność pacjentów podczas hospitalizacji.

W ramach projektu przeprowadzono szereg szkoleń związanych z tematyką projektu, dzięki temu personel jest lepiej przygotowany do efektywnej opieki nad pacjentami ze specjalnymi potrzebami, co z kolei przekłada się na poprawę relacji między personelem medycznym a pacjentami.

W rezultacie przedsięwzięcie pn. “Dostępność Plus dla zdrowia” nie tylko spełniło oczekiwania, ale także otworzyło nowe możliwości dla SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II w obszarze kompleksowej i dostosowanej do potrzeb opieki zdrowotnej. Projekt stanowi inspirujący przykład, jak środki unijne mogą wspierać innowacje w służbie zdrowia, zwiększając dostępność i jakość opieki dla wszystkich pacjentów.

W ramach projektu zrealizowano wszystkie zadania będące w harmonogramie rzeczowo-finansowym:

Zakres architektoniczny:

 • Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych wejściowych
 • Remont 4 toalet z przystosowaniem dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • Oznakowanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych
 • Lada rejestracyjna
 • Podnośnik transportowo-kąpielowy pacjenta
 • Stół do masażu regulowany o zwiększonym udźwigu
 • Stół rehabilitacyjny regulowany
 • Krzesło ewakuacyjne transportowe
 • Tablica informacyjna zewnętrzna

Zakres cyfrowy:

 • Dostawa i montaż infokiosku wewnętrznego wraz z oprogramowaniem
 • Projektor multimedialny
 • Tablet do obsługi tłumacza migowego on-line
 • Serwer NAS z pełnym wyposażeniem
 • Tłumaczenie informacji o działalności szpitala na język migowy

Zakres informacyjno-komunikacyjny:

 • Urządzenie do terapii mikrokrążenia
 • Biofeedback oddechowy wraz laptopem i oprogramowanie
 • Platforma do treningu poznawczo-motorycznego wraz z zestawem komputerowym
 • Urządzenie do drenażu limfatycznego
 • Kamizelka drenażowa
 • Ergometr rowerowy
 • Aparat do wykonywania testu chodu z możliwością wykonania spirometrii
 • Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym
 • Kolumna do ćwiczeń funkcjonalnych wraz z kompresorem
 • Aparat do oczyszczania dróg oddechowych
 • Robot do hydromasażu na sucho
 • Test spiroergometryczny
 • Urządzenie do elektrostymulacji zadaniowej
 • Spirometr
 • Filmy terapeutyczne do urządzenia wirtualnej rzeczywistości
 • Przenośny koncentrator tlenu
 • Waga z analizatorem składu ciała
 • Waga platformowa
 • Materac przeciwodleżynowy
 • Materac przeciwodleżynowy bariatryczny
 • Poduszka przeciwodleżynowa na wózek inwalidzki
 • Chodzik
 • Chodzik o zwiększonym udźwigu
 • Wózek inwalidzki
 • Wózek inwalidzki o zwiększonym udźwigu
 • Wózek prysznicowo-toaletowy
 • Wózek prysznicowo-toaletowy o zwiększonym udźwigu
 • Wózek wanna
 • Fotel geriatryczny
 • Nagłośnienie sali konferencyjnej
 • Pętla indukcyjna przenośna
 • Elektroniczna lupa
 • Abonament na usługę tłumacza on-line języka migowego na okres realizacji projektu
 • Opracowanie procedur w zakresie obsługi pacjentów ze szczególnymi potrzebami
 • Przeprowadzenie szkolenia kadry menadżerskiej w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych
 • Przeprowadzenie szkolenia kadry szpitala z zakresu wdrożenia, stosowania i utrzymania standardu dostępności
 • Przeprowadzenie szkolenia dot. komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami
 • Przeprowadzenie kursu z języka migowego
 • Współpraca z organizacją pozarządową

Umowa o powierzenie Grantu UMOWA NR UM.SZP.W-5017.2022-00/1684/774 na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA
w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II do wybranych standardów dostępności szpitali dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Całkowita wartość zrealizowanych zadań to:                  1 809 946,48 zł.

Przyznane dofinansowanie:                                                   1 799 618,27 zł.
Wkład własny:                                                                           10 328,21 zł.