Pracownia USG

Szpital prowadzi działalność wieloprofilową, głównie w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji chorób płuc oraz układu sercowo-naczyniowego. W tej grupie mamy także pacjentów po zabiegach torako i kardiochirurgicznych, wymagających badań kontrolnych i porównania ich z wykonanymi wcześniej, np. w klinice. Nakłada to obowiązek wykonywania ich w sposób rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami. Dla wielu pacjentów stanowimy pierwszy i zasadniczy punkt w diagnostyce ultrasonograficznej, zarówno w lecznictwie zamkniętym, jak również w ambulatoryjnym. W pracowni ultrasonografii zatrudnionych jest sześcioro lekarzy, posiadających odpowiednie przygotowanie fachowe.

    Rocznie wykonuje się ok. 1800-2000 badań, w tym specjalistyczne z zakresu echokardiografii oraz diagnostyki naczyń, tarczycy, narządów jamy brzusznej i miednicy, w tym narządów rodnych i gruczołu krokowego z pełnym wykorzystaniem również w pulmonologii, np. do różnicowania nadciśnienia płucnego wtórnego i pierwotnego.

    Biorąc pod uwagę aktualnie stosowane i zalecane standardy, badania pełnozakresowe zawierają szczegółowe informacje ilościowe, umożliwiając dokładną analizę danych, wykorzystywanych następnie do dalszej diagnostyki. Dotyczy to pełnego zakresu badań narządów jamy brzusznej, przestrzeni zaotrzewnowej i miednicy, pełnego zakresu badań u kobiet w ciąży, badań narządów położonych powierzchownie, jak ślinianki, tarczyca, sutki, jądra, ścięgna, mięśnie, naczynia krwionośne, narządów klatki piersiowej, w tym głównie jam opłucnowych z oceną płynów oraz blaszek opłucnowych, żeber a przede wszystkim badań usg serca. Dodatkowo, przy użyciu kolorowego Dopplera, usg znajduje obecnie szerokie zastosowanie m.in. w diagnostyce zmian nowotworowych łagodnych i złośliwych.. Stało się oczywiste, że badanie usg w coraz większym stopniu będzie zastępować inne metody wizualizacji narządów.

Aparat USG spełnia nasze oczekiwania w zakresie poprawy jakości diagnostyki, poszerzenia asortymentu badań, dostępności dla pacjentów, spełnia nasze wymagania i oczekiwania, wykorzystywany jest do badań trudnych pod względem technicznym, np. zmian naciekowych klatki piersiowej, żeber, narządów miąższowych jamy brzusznej, do diagnostyki nadciśnienia wtórnego np: naczyniowo-nerkowego, pierwotnego nadciśnienia płucnego, diagnostyki zakażeń układu mięśniowo-szkieletowego, torbieli podkolanowych oraz wielu innych badań. Dużym ułatwieniem w pracy jest posiadanie w opcji modułu archiwizacji cyfrowej, umożliwiającej szybki dostęp do wcześniej wykonanych badań i porównania z aktualnymi, opisanymi w formie ujednoliconej, wg obowiązującego standardu.

 

Telefon
tel. (0 77) 40 80 194