Zakończono roboty budowlane na II i III piętrze Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej

 

 

 

 

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w sierpniu 2021 r.

W ramach inwestycji przebudowano 29 sal 2 -osobowych z węzłami sanitarnymi zlokalizowanych na II i III piętrze budynku „A” oraz 3 sale  1-osobowe na II piętrze szpitala. Wszystkie  sale chorych otrzymały nowe wyposażenie socjalno-bytowe.

Ponadto z części komunikacyjnej (holu) zostały wydzielone pomieszczenia do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu (polisomnografia). Wszystkie wyremontowane pomieszczenia zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań ustawowych.

Przebudowę Oddziału zaprojektowano i wykonano zgodnie z nowymi trendami tak aby spełniał funkcje lecznicze, a przede wszystkim był miejscem przyjaznym dla pacjentów.

Koszt całkowity inwestycji: 5 071 732,67 zł

Dofinansowanie (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko): 2 000 000,00 zł

Dofinansowanie (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji): 2 284 999,70 zł

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.  
Oś priorytetowa IX: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.