Wideoinfolinie zapewniające dostęp do informacji związanych z pandemią Covid-19

Powiększ obraz

Wideoinfolinie działają przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami, miały stały dostęp do wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy. W akcję zaangażowani są tłumacze Polskiego Języka Migowego z całej Polski, którzy pracują w systemie zmianowym na smartfonach lub laptopach z dostępem do Internetu.


Osoba głucha może połączyć się z wideoinfolinią i uzyskać, w zrozumiałym dla siebie języku, informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.

Wideoinfolinia działa od 1 kwietnia br. i można się z nią połączyć za pośrednictwem następujących narzędzi:

  • komunikatora messenger, bezpośrednio ze strony koronawiruspjm, dostępnej na Facabook’u;
  • komunikatora skype – login: Koronawirus-Tłumacz PJM;
  •  komunikatora IMO, który umożliwia połączenia z wykorzystaniem komputera: nr 609 939 546;
  • aplikacji tłumacz on-line języka migowego.