Stawiamy sobie ambitne cele – wywiad z Mariuszem Grochowskim Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach

Nowe aparaty rentgenowskie, 180 nowych łóżek rehabilitacyjnych, nowoczesny wideobronchoskop ultrasonograficzny z procesorem o skanowaniu sektorowym, bronchoskopy, nowoczesny aparat ultrasonograficzny, nowy zestaw pletyzmograficzny wysokiej klasy Vyntus Body, to tylko część sprzętu medycznego, który od niedawna znajduje się na wyposażeniu Szpitala.

Tylko na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Szpital w ostatnich 5 latach pozyskał około 800 tys. zł. Z własnych i unijnych pieniędzy udało się doposażyć Dział Usprawniania Leczniczego w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny. Od lipca 2018 wykonywana jest spirometria przy użyciu nowego zestawu pletyzmograficznego wysokiej  klasy  Vyntus Body, a Pracownia Ultrasonograficzna została doposażona w nowoczesny aparat USG –   mówi Mariusz Grochowski, Dyrektor Szpitala. Rok 2018 będzie również rokiem inwestycji w szpitalu – pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8,7 ml zł  na przebudowę Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z wyposażeniem.
Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał nagrodę „Perły Medycyny 2018” wraz ze statuetką przyznaną decyzją Rady Programowej i Organizatorów konkursu. Konkurs zorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – przedsiębiorcy.pl. Uroczysta Gala wręczenia nagrody odbyła się 22 czerwca br. w Warszawie. Przyznaniem Szpitalowi nagrody “Perła medycyny 2018” w kategorii : wydarzenie w branży medycznej doceniono fakt utworzenia na terenie Szpitala Instytutu Fizjoterapii  Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. 31 marca 2017r. w Szpitalu podpisane zostało porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską. Zawarte porozumienie i fakt utworzenia w placówce Instytutu naukowo – dydaktycznego zaowocowały utworzeniem  w naszej placówce jednaj z pierwszych pracowni Wirtualnej Rzeczywistości, umożliwiając badania oraz praktyczne innowacyjne metody usprawniana, wykorzystującej nowoczesne technologie komputerowe w obszarach: rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, telerehabilitacja. Uruchomienie pracowni WR zdynamizowało działalność naukową w obszarze rehabilitacji poprzez publikacje prac naukowych oraz aktywny udział w konferencjach poświeconych nowatorskim rozwiązaniom w rehabilitacji pulmonologicznej, kardiologicznej i ogólnoustrojowej.

 

Po II wojnie światowej, placówka funkcjonowała jako sanatorium, które włączyło się w walkę z epidemią gruźlicy. Od początku swojego istnienia zmieniamy się dla pacjenta  realizując swoja misję: “Dobro chorego naszą najważniejszą wartością i celem” Aktualnie prowadzi ona działalność leczniczą, organizuje i realizuje działania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Świadczy usługi w ramach umowy z NFZ. Posiadanie akredytacji i wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normami ISO, wyróżniają go na rynku usług zdrowotnych. Dla pacjentów szczególnie istotny jest fakt, że Szpital jest bezpieczniejszy, lepiej zorganizowany i zarządzany oraz, że świadczy usługi wysokiej jakości. – mówi Mariusz Grochowski, Dyrektor Szpitala. Również walory klimatyczne Głuchołaz, w otoczeniu żywicznych lasów sosnowych i świerkowych, sprzyjają skutecznemu leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób układu oddechowego, krążenia, narządu ruchu. W Szpitalu prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy i nowotworów, chemioterapia w trybie stacjonarnym, kompleksowa rehabilitacja  pulmonologiczna, a także wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Ponadto, prowadzona jest ogólnoustrojowa rehabilitacja dorosłych i dzieci w trybie ambulatoryjnym. Mariusz Grochowski podkreśla, że Szpital w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej jest jedyną jednostką w województwie opolskim wyspecjalizowaną w tym obszarze. W szpitalu opracowany został własny program rehabilitacji, istotne jest też to, że program dotyczący rehabilitacji pulmonologicznej i kadriologicznej, stanowi standard postępowania i w odróżnieniu od innych placówek opiera się na założeniu wychowania prozdrowotnego i wyrabianiu czynnej postawy pacjenta wobec choroby. Korzyści odniosą przede wszystkim pacjenci Szpitala, gdyż wykorzystanie nowoczesnych technologii daje możliwość głębszego zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia oraz doprecyzowania parametrów zadań ruchowych. 

W chwili obecnej prowadzone są działania rekrutacyjne do Programu Rehabilitacji Kardiologicznej – projektu miękkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.