SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II efektywnie wykorzystuje środki MSWiA na modernizacje Placówki

Uroczyste podsumowanie kolejnego etapu procesu modernizacji w SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II.
W dniu 19 lutego br. odbyło się uroczyste zakończenia kolejnego etapu modernizacji naszej placówki, oraz poświęcenie kaplicy przez Biskupa Opolskiego ks. prof. dr hab. Andrzeja Czaję.
W Sali konferencyjnej Szpitala odbyło się uroczyste przywitanie zaproszonych gości przez Naczelną Pielęgniarke Panią mgr Henrykę Homętowską,

Dyrektor Pan mgr Mariusz Grochowski w prezentacji przedstawił historię placówki oraz proces zmian jakie przechodził szpital na przestrzeni lat, efektywnie wykorzystując dotacje z MSWiA, inwestując w infrastrukturę, w nowoczesny sprzęt i wyposażenie jednostki. Tylko w ostatnich kilku latach Szpital wydał środki z MSWiA w wysokości ponad 4 200 0000 PLN, głównie na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej. W dalszej części prezentacji Dyrektor ukazał też osiągnięcia jakie zdobył szpital dzięki współpracy naukowej z Politechniką Opolską w zakresie wykorzystania Wirtualnej Rzeczywistości w rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej pacjentów szpitala pod kierunkiem Pana prof. Jana Szczegielniaka. Na zakończenie prezentacji Dyrektor Placówki nakreślił plany inwestycyjne, które mają zdynamizować działalność szpitala oraz znacząco podnieść jakość udzielanych świadczeń, a są nimi m.in. Inwestycje w infrastrukturę, które mają się rozpocząć w najbliższym czasie : Przebudowa Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy. Planowany koszt projektu: 8 747 797,88 PLN, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych. Oś priorytetowa IX: wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
Następna inwestycja: Przebudowa wraz wyposażeniem sal chorych na Oddziale Rehabilitacji Pulmonologicznej wartość projektu ponad 2 400 000 PLN.
W dalszej części spotkania zabrali głos zaproszeni goście.
Dyrektor Departamentu Zdrowia w MSWiA Pan dr n. med. Waldemar Wierzba, który odczytał list od Ministra Pana Joachima Brudzińskiego, w którym podziękował za zaproszenie na uroczystość. Pan Minister docenił proces zmian w Szpitalu dzięki dotacjom z ministerstwa na zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury, które podnoszą jakość leczenia oraz poprawiają komfort pacjentów leczonych w naszej Placówce. Zwrócił również uwagę, że rozwój szpitala jest możliwy dzięki doświadczeniu i profesjonalizmowi kadry medycznej i administracyjnej, która każdego dnia buduje zaufanie pacjentów do szpitala.
Na koniec listu Minister Joachim Brudziński jeszcze raz podziękował za solidną pracę całego zespołu, która zmienia szpital i odpowiada na wyzwania współczesnej medycyny, a także życzył niegasnącej motywacji do pracy nad dalszym rozwojem szpitala oraz satysfakcji z realizacji misji Placówki.
Dyrektor Departamentu Zdrowia MSWiA Pan Waldemar Wierzba wręczył pamiątkową odznakę ręce Dyrektora Pana Mariusza Grochowskiego.
Następnie zabrała głos Wicewojewoda Opolski Pani Wioletta Porowska. W swoim przemówieniu wskazała na 3 ważne kwestie dla dalszego funkcjonowania Placówki:

 1. Szpital aktywnie uczestniczy w procesie modernizacji dzięki
  środkom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
  Ministerstwa Zdrowia.

 2. Szpital wprowadza innowacje medyczne dzięki owocnej współpracy z
  jednostkami naukowymi.

 3. Szpital zdobywa cenne nagrody w innowacyjnych obszarach swojej
  działalności, podnosząc jakość udzielanych świadczeń.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Pan Robert Bryk pogratulował inwestycji w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, które znacząco podnoszą jakość udzielanych świadczeń medycznych, ale zwrócił uwagę że tylko skorelowanie jakości udzielanych świadczeń z jakością podejścia do pacjenta daje gwarancje rozwoju szpitala.
Pan Szymon Błaszczkiewicz Asystent Pani Poseł na Sejm Katarzyny Czochary odczytał list gratulacyjny od Pani Poseł.
Pan dr inż. Mariusz Kołosowski Prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, podkreślił wagę współpracy Szpitala z PWSZ w Nysie, która kształci m.in. przyszłe kadry pielęgniarek w aspekcie rozwoju polityki personalnej.
Kolejnym punktem uroczystości był poświęcenie kaplicy zlokalizowanej w dogodnym miejscu oraz Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Andrzeja Czaji, który wskazał na ważkość szczególnego miejsca w szpitalu, jakim jest kaplica w sytuacji gdzie styka się dramat ludzkiego cierpienia z misją tych, którzy tego cierpienia „dotykają”.
Uroczystości zakończenia kolejnego etapu modernizacji naszej placówki odbyły się z udziałem duchownych, parlamentarzystów, władz Departamentu Zdrowia MSWiA z Warszawy, wicewojewody opolskiego, władz samorządowych, przedstawicieli uczelni, dyrektorów szpitali resortowych, instytucji, komendantów wojewódzkich i powiatowych służb mundurowych, oraz pracowników szpitala.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za udział w naszej uroczystości.