PulmoRehab Dostęp do usług zdrowotnych poprzez spersonalizowany system opieki nad pacjentami z POChP obejmujący zdalny monitoring oraz tele-rehabilitację na bazie metod Sztucznej Inteligencji

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II wraz z 10 partnerami realizuje projekt,  którego celem jest zapewnienie zdalnego dostępu do usług zdrowotnych.

Beneficjentem projektu jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, który wraz z 10 partnerami realizuje projekt mający na celu zmniejszenie nierówności społecznych w opiece zdrowotnej poprzez zapewnienie zdalnego dostępu do usług zdrowotnych za pomocą spersonalizowanego projektu opieki nad pacjentami z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc.

W trakcie trwania projektu Beneficjant wraz z 8 partnerami (POZ) realizuje główne założenie projektu – rekrutuje  pacjentów według przyjętych wytycznych modelu oraz przeprowadza pełny program dla każdego pacjenta, który opiera się na trzech wizytach: u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – pierwsza i druga wizyta oraz trzecia wizyta u lekarza POZ lub pulmonologa. Partnerzy – placówki POZ mają istotny wpływ w osiągnięciu zakładanych celów projektu z uwagi na największy kontakt z pacjentem, a ponadto rekrutują do projektu, przeprowadzają badania, okresowe wizyty i tele-wizyty, które stanowią uzupełnienie opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej.

Z kolei partner technologiczny koordynuje projekt od strony technicznej, dostosowuje i udostępnia opracowaną na potrzeby projektu platformę telemedyczną oraz sprzęt  wspierający zdalny monitoring pacjenta, a także zbiera dane medyczne.

Założeniem projektu jest weryfikacja skuteczności tele-rehabilitacji oraz przygotowanie rekomendacji dla szerszego zastosowania tele-rehabilitacji.  

Wartość projektu: 3 066 935,00 zł,  w tym

– Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kwocie 2 606 894,72 zł;

– Budżet Państwa w kwocie 460 040,28 zł.

Termin realizacji: 31.01.2024 r.