PulmoRehab Dostęp do usług zdrowotnych poprzez spersonalizowany system opieki nad pacjentami z POChP obejmujący zdalny monitoring oraz tele-rehabilitację na bazie metod Sztucznej Inteligencji

Logotyp Norweskiego mechanizmu finansowaniaLogotyp Ministerstwa Zdrowia

 

 

 

 

 

 

SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 066 935,00 zł na realizację projektu, którego celem jest zapewnienie zdalnego dostępu do usług zdrowotnych.

Beneficjentem projektu jest SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II, który wraz z 10 partnerami będzie realizował projekt, którego celem jest zmniejszenie nierówności społecznych w opiece zdrowotnej poprzez zapewnienie zdalnego dostępu do usług zdrowotnych za pomocą spersonalizowanego projektu opieki nad pacjentami z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc. System obejmować będzie zdalny monitoring oraz tele-rehabilitację na bazie metod Sztucznej Inteligencji.

 

Wartość projektu: 3 066 935,00 zł,  w tym:

– Norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w kwocie 2 606 894,72 zł;

– Budżet Państwa w kwocie 460 040,28 zł.

 

Termin realizacji: 31.12.2023 r.